2016-08-25

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 25 augusti 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Information från samhällsbyggnadskontoret

6.Information från Destination Södertälje

7."Utvecklingsplan för Hölö IP" Förslag från socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP)

8.Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst

9.Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2017-2019

10.Nämndledamöter informerar

11.Kontoret informerar

12.Anmälningsärenden

13.Delegationsbeslut

14.Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista