Järna kommundelsnämnd

Järna kommundelsnämnd ansvarar för de verksamheter som ligger inom kommundelens geografiska område. Kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret med chefer och personal är förvaltningarna som lyder under och driver kommundelsnämndens verksamhet.

Reglemente
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för Järna kommundelsnämnd 2022.

 

- 1 februari kl. 16:00
- 8 mars kl. 16:00
- 29 mars kl. 16:00
- 3 maj kl. 16:00
- 24 maj kl. 09:00
- 21 juni kl. 16:00
- 30 augusti kl. 16:00
- 4 oktober kl. 16:00
- 8 november kl. 09:00
15 december kl. 16:00