Vårt Järna är ett informationsblad som getts under 2019-2020. Det är Järna kommundelsnämnd som står bakom bladet som delas ut på försök till alla hushåll i Järna till och med 2020.

Nedan hittar du de nummer som delats ut under perioden.