Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden jobbar med kultur, fritid och idrott och tänker särskilt på barn och ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • uppmärksamma barn och ungdomars behov, gärna i samarbete med skolor och familje- och individomsorgen.
  • planera och erbjuda verksamhet i kommunal regi för Kulturskolan, Luna kulturhus med stadsbiblioteket, Torekällberget, Konsthallen, fritidsgårdar, kulturprogram, idrottsanläggningar och Ungdomens hus.
  • främja möten mellan olika kulturer.
  • erbjuda fritidsverksamhet för funktionshindrade.
  • ge föreningsbidrag till föreningar och studieförbund.
  • sköta bokning och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar.
  • handlägga lotteritillstånd.

Kultur- och fritidsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, tolv ledamöter och tolv ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndens sammansättning och de förtroendevalda ser till att verksamheten bedrivs efter lagar, bestämmelser och de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har satt upp.

Kultur- och fritidskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021