2016-01-28

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4.Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

6.Verksamhetsplan och budget 2016

7.Medborgarförslag "Nytt Stadsmuseum i Södertälje"

8.Motion ”Inför el systema i en eller flera skolor”

9.Anmälan av protokoll och skrivelser

10.Anmälan av delegationsbeslut

11.Rapporter /nämnden informerar

12.Övriga frågor