2016-03-31

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

 

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4.Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

5.Revisionsrapport nr 6/2015-Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll

6.Motion av Metin Hawsho (L) "Låt Södertälje ansöka om att vara värdstad för SM-veckan i sommar"

7.Utredning om kulturfastigheter i Södertälje

8.Politikerhörna- Stadsbiblioteket

9.Val av kontaktpolitiker till biblioteket

10.Anmälan av protokoll och skrivelser

11.Anmälan av delegationsbeslut

12.Rapporter/nämnden informerar

13.Övriga frågor