Miljönämnden

Miljönämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens största uppgift är att som myndighet utöva lagstiftad tillsyn.

Miljönämnden ansvarar bland annat för:

  • tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med flera lagar
  • tillsyn enligt renhållningsordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter
  • tillsyn av skyddsbestämmelser för vattentäkter
  • medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs, till exempel i plan- och byggnadsfrågor
  • medverka i kommunal och regional planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs
  • förvalta naturreservat, skyddsvärda områden och naturminnen
  • initiera och bereda ärenden för att inträtta naturreservat med mera.

Miljönämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Miljökontoret med chef och personal är det kontor som lyder under och driver miljönämndens verksamhet.

 

Bild på Lars Greger (MP)

Lars Greger (MP)

Ordförande
Bild på Åsa Lindgren

Åsa Lindgren

Telefon: 08-523 069 91 E-post: asa.a.lindgren@sodertalje.se