Miljönämnden

Miljönämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens största uppgift är att som myndighet utöva lagstiftad tillsyn.

Miljönämnden ansvarar bland annat för:

  • tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med flera lagar
  • tillsyn enligt renhållningsordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter
  • tillsyn av skyddsbestämmelser för vattentäkter
  • medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs, till exempel i plan- och byggnadsfrågor
  • medverka i kommunal och regional planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs
  • förvalta naturreservat, skyddsvärda områden och naturminnen
  • initiera och bereda ärenden för att inträtta naturreservat med mera.

Miljönämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Miljökontoret med chef och personal är det kontor som lyder under och driver miljönämndens verksamhet.