Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för funktionshindrade.

Nämnden leder kommunens verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om assistansersättning (LASS).

Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 § Hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm)

Omsorgsnämnden består av tio ledamöter och tio ersättare och är valda för mandatperioden
2019-01-01—2022-12-31.

Omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver äldreomsorgsnämndens verksamhet.

 

Bild på Mats Siljebrand (KD)

Mats Siljebrand (KD)

Ordförande Telefon: 08-523 037 22 E-post: mats.siljebrand@sodertalje.se

Irene Löving

Nämndsekreterare Telefon: 08-523 0 17 52 E-post: irene.loving@sodertalje.se