Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver omsorgsnämndens verksamhet.

 

 

Reglemente
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för omsorgsnämnden 2022.

- 3 februari kl. 17:00
- 3 mars kl. 17:00
- 7 april kl. 17:00
- 25 maj kl. 17:00
- 9 juni kl. 17:00
- 8 september kl. 17:00
- 13 oktober kl. 17:00
- 17 november kl. 17:00
- 15 december kl. 17:00