2016-04-28

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Stockholms läns folkhälsorapport - information

5. Projekt Hållbar arbetshälsa - information

6. Rutiner Ej verkställda beslut - information

7. Flytt av korttidssyn till Focaultgymnasiet - information

8. Sammanslagning av korttidsenheter - information

9. LSS projekt - information

10.Uppföljning av Boendeplan LSS 2016-2018

11. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Ekgården 1:1 m fl (Örnstugan södra)

12. Yttrande angående förslag till detaljplan för Tunet 5 m fl i Södertälje

13. Inbjudan till programsamråd angående förslag till detaljplan för Viksbert 3:1 område B i  Södertälje

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Övriga frågor