Aktuellt

Information om årsredovisningar avseende 2018

Det återstår 178 årsredovisningar att granska per den 10 okt 2019. Vi granskar löpande och fördröjningen beror bland annat på att kansliet har fått ett nytt ärendehanteringssystem. Målet är att vara klara med granskningen senast den 30 november 2018. Hoppas ni har överseende med detta och hör gärna av er till oss om ni har några frågor.

Se hit! Vi har ett flertal utbildningar för dig som är god man eller förvaltare

Godmansföreningen Södertörns höstutbildning genomförs under fyra kvällar med det första tillfället inplanerat till torsdag den 3 oktober. Övriga utbildningstillfällen är 9/10, 24/10 samt 31/10. Anmälan till kursen sker enklast genom mail till Åke Lindgren, akli20@hotmail.com.

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun anordnar tre utbildningstillfällen

Del 1 Ditt uppdrag?
Tisdag den 22 oktober, kl 17:30 – 20:00, lokal: Stadshuset, Symfoni, plan 1

Innehåll: Förutsättningar för godmanskap/förvaltarskap, skillnad mellan god man/förvaltare, grundläggande regler för ställföreträdare, allmän information kring uppdragets olika delar: ekonomisk förvaltning, bevaka rätt och sörja för person, med fokus på sörja för person.

Del 2 Huvudmannens behov?
Tisdag den 5 november, kl 17:30 – 20:00, lokal: Stadshuset, Dirigenten, plan 1

Innehåll: Fokus på ekonomisk förvaltning och bevaka rätt. Information om myndighetskontakter, placeringsalternativ, skuldsanering, löpande redovisning, ansökningar och underlag till överförmyndarnämnden m.m.

Del 3 Korrekt redovisning?
Tisdag den 14 januari 2020, kl 17:30 – 20:00, lokal: Stadshuset, Dirigenten, plan 1

Innehåll: Den årliga redovisningen, med genomgång av årsräknings- och redogörelseblanketten, vanliga fel, tips, nödvändiga underlag/bilagor, granskningsregler, anstånd, samt följden av uteblivna och/eller ofullständiga årsräkningar.

Anmäl dig via e-post till overformyndarnamnden@sodertalje.se

I anmälan ber vi dig uppge: Förnamn, Efternamn, telefonnummer, samt utbildningstillfällen, t.ex. ”jag anmäler mig till del 1, 2 och 3” eller ”jag anmäler mig till enbart del 2”.

Sista anmälningsdag för Del 1 är 15 oktober
Sista anmälningsdag för Del 2 är 29 november
Sista anmälningsdag för Del 3 är 7 januari.

Observera att antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller!

Välkommen till 2019 års informationsträff!

Överförmyndarnämnden bjuder in gode män och förvaltare i Södertälje kommun till en informationsträff tisdagen den 19 november, med start klockan 17:15 i Stadshuset, plan 1, lokal Demokratin.

För den som så önskar bjuder nämnden på soppa med bröd samt dryck och kaffe/kaka mellan kl 16:15 – 17:15 i Stadshusets restaurang (plan 1). Vi får även besök av föreläsaren Lena Skogholm samt Socialtjänsten under kvällen.

Om du vill delta ska anmälan göras via e-post till overformyndarnamnden@sodertalje.se eller telefon 08 5230 3780. Anmälan ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast fredagen den 8 november.

Varmt välkomna!