Aktuellt

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun anordnar utbildningstillfällen

  • Del 3 Tisdag den 14 januari 2020

Korrekt redovisning kl. 17:30 - 19:30 och introduktion av Valter kl. 19:30 - 20:30. Lokal: Stadshuset, Dirigenten, plan 1

Innehåll: Den årliga redovisningen, med genomgång av årsräknings- och redogörelseblanketten, vanliga fel, tips, nödvändiga underlag/bilagor, granskningsregler, anstånd, samt följden av uteblivna och/eller ofullständiga årsräkningar.

  • Utbildning i Valter tisdag den 11 feb 2020 kl 17.30

Anmäl dig via e-post till overformyndarnamnden@sodertalje.se

Varmt välkomna!

 

Överförmyndarnämnden vill tacka alla ställföreträdare som närvarande på informationsträffen tisdag den 19 november 2019. Stort tack till våra föreläsare. På första bilden ser ni bland annat författaren Lena Skogholm som tog oss med till en spännande upptäcksfärd i hjärnans fantastiska landskap. På andra bilden ser man svaren man fick på frågan, vad är det bästa med ditt uppdrag?

Vi vill samtidigt tacka alla ställföreträdare för ert engagemang och oerhört viktiga insats i era uppdrag som ställföreträdare hos Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun.