Dags för årsräkning 2019

Överförmyndarnämnden informerar om att årsräkning samt redogörelse för år 2019 ska vara inlämnad före den 1 mars 2020. Har du inte möjlighet att lämna in din redovisning i tid ska du snarast begära anstånd hos nämnden, dock före den 1 mars 2020. Om du inte inkommer i tid med redovisningen, och inte begär anstånd, innebär det en fördröjning av granskningen.

Nedan finner ni länkar till blanketterna Redogörelse samt Årsräkning:

https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/252

https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/328

 

Kontrolluppgift skickas inte längre ut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten

Nämnden har uppmärksammats på att Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan inte längre skickar ut kontrolluppgift. De hänvisar till Skatteverket. Två möjligheter finns att få ut dessa uppgifter.

Begär uppgift från Skatteverket

Vi har varit i kontakt med Skatteverket och ett sätt att lösa detta på är att man mailar (eller ringer) Skatteverket och ber om att få kontrolluppgiften hemskickad. Om ni vill maila ska ni använda Skatteverkets mailformulär. Där kan man även bifoga sitt registerutdrag.

Annat sätt att få kontrolluppgift

Man kan ringa Försäkringskassan/pensionsmyndigheten och begära en så kallad sammanställning över verkställda utbetalningar för t ex år 2019. Den får man någon dag efter begäran på posten. Av den framgår samtliga utbetalningar samt skatt för året. 

När du lämnar in din årsräkning vill vi att du, tillsammans med den kontrolluppgift du får hemskickad, bifogar ett utbetalningsbesked från redovisningsperioden. Det är för att vi ska kunna se eventuell utmätning eller skattefria inkomster.

Undantag vid redovisningen

Med anledning av förändringen vad gäller kontrolluppgifterna kommer vi att acceptera att man inte skickar in kontrolluppgiften tillsammans med sin årsredovisning. Men du behöver då istället skicka in de utbetalningsbesked som du har fått från dessa två myndigheter under redovisningsperioden.

Information Valter: Lördag den 25 januari kl. 10.00 – 15.00 kommer Resursen att utföra ett servicefönster på servrarna för Valter. Under den tiden går det inte att arbeta i Valter.

Redovisning av årsräkning i E-tjänsten Valter

Det finns tre instruktionsfilmer till e-tjänsten. Titta på dem innan ni börjar. Det är enkelt att föra löpande räkningar och redovisa i Valter.

Under fliken Utbildningar finns filmerna. Länk till filmerna: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/namnder/overformyndarnamnd/