Granskningsläget - årsräkningar för år 2020

Granskningsläge per den 10 september 2021

Antal inkomna årsräkningar: 1048 st

Granskade: 904 st

Observera att om din årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikat saknas begär vi in komplettering från dig. Vi kommer då att påbörja granskningen av din årsräkning i ett senare skede.

Årsräkning

Du som är god man eller förvaltare är redovisningsskyldig och ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarenheten.

Snart är det 1 mars. Då ska du som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare eller särskild förordnad förmyndare) ha lämnat in en årsräkning för 2020. Du som beviljats lättnader i din redovisning redovisar enligt det beslutet.

Om du inte kan lämna din årsräkning i tid ska du begära anstånd senast sista februari. Begäran om anstånd kan du göra genom att maila till: overformyndarnamnden@sodertalje.se  I din begäran ska framgå varför du inte kan lämna i tid samt hur länge du önskar anstånd.

Om överförmyndarenheten har skickat påminnelse till dig om att lämna årsräkning, beviljas normalt inga anstånd. Försenade handlingar gör att vi måste skicka påminnelser och i värsta fall vitesföreläggande. Dessa arbetsmoment tar mycket tid från annat arbete såsom granskning av årsräkningar.

Ställföreträdare kan kontakta Försäkringskassan för att få underlag inför redovisningen

Försäkringskassan informerar:

God man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan är välkomna att kontakta oss om de behöver underlag inför sin redovisning till Överförmyndarnämnden. Vi önskar att de kontaktar oss efter årsskiftet när samtliga utbetalningar för 2020 har verkställts så hjälper vi tillmed uppgifterna. Någon som är god man eller förvaltare för en person som får ersättning från oss kan få en sammanställning över vilka ersättningar vi betalat ut till huvudmannen under året. När god man eller förvaltare ringer till oss behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller för att bli kopplad till rätt handläggare. För att våra handläggare snabbare ska kunna hjälpa till med sammanställningen kan de förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret förhuvudmannen. Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar vi gjort till huvudmannen och vilken skatt vi har dragit under året. Vi nås på 0771-524 524.

Viktig information för dig som använder vår e-tjänst Valter

Nu kan du via Valter, https://valter-sodertalje.provisum.se/, digitalt inkomma med förteckning, föra löpande bokföring, lämna årsräkning och sluträkning samt använda följande e-tjänster, Uttag från spärrat konto, Anmälan om tillfällig god man och Begäran om entledigande. Vi vill samtidigt uppmana alla våra ställföreträdare att använda våra övriga e-tjänster, https://service.sodertalje.se/.

Här hittar du två digitala utbildningar om E-tjänsten Valter,

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/namnder/overformyndarnamnd/