Granskningsläge - Information till god man/förvaltare

Överförmyndarnämndens kansli granskar årsräkningar fortlöpande och har per den 24 augusti 2020 granskat 81 %.

 

Viktig information för dig som använder vår e-tjänst Valter

Nu kan man via Valter, https://valter-sodertalje.provisum.se/, digitalt inkomma med förteckning, föra löpande bokföring, lämna årsräkning och sluträkning samt använda följande e-tjänster, Uttag från spärrat konto, Anmälan om tillfällig god man och Begäran om entledigande. Vi vill samtidigt uppmana alla våra ställföreträdare att använda våra övriga e-tjänster, https://service.sodertalje.se/.

Här finner du två digitala utbildningar om E-tjänsten Valter,

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/namnder/overformyndarnamnd/