Aktuellt

 • "Gör vardagen lättare för en medmänniska" 
  Funderar du på att ta uppdrag som god man eller förvaltare? Välkommen med din intresseanmälan. www.sodertalje.se/godman


 • Årsräkning 2018
  Nämnden inväntar totalt 968 st årsräkningar för 2018.

  Före den 1 mars 2019 ska årsräkning 2018 vara inlämnad till överförmyndarnämnden. Blanketter hittar du på hemsidan. Det går bra att fylla i blanketten på datorn men därefter behöver du skriva ut den och underteckna den. Glöm ej detta! Använd instruktionen vi ifyllnaden.  
  https://service.sodertalje.se/

  Granskningsläge per den 1 juli 2019
  505 st är granskade.

  Nytt för i år - Kompletta årsräkningar granskas först!
  I år granskar kansliet samtliga årsräkningar i den ordning årsräkningarna inkommer och är kompletta. Saknas det underlag och kansliet begärt komplettering kommer granskningen sorteras på den dag kompletteringen inkommer och årsräkningen är komplett.

  Målet är att alla årsräkningar ska vara granskade den sista november. Hänsyn har tagits till kansliets bemanning.

 

 • Använd våra E-tjänster: https://service.sodertalje.se/
  Kansliet kan erbjuda flertalet blanketter som e-tjänster. Följ länken och klicka på god man, förvaltare och förmyndare alternativ så använder du sökfältet för att söka fram rätt tjänst, ex. uttag osv. Du behöver mobilt bankID för att kunna använda tjänsten.

 

 • Redogörelse för gode män till ensamkommande barn
  För Dig som är god man för ensamkommande barn som vistas i Södertälje kommun och ska lämna in en redogörelse. Använd gärna vår nya E-tjänst, länk: https://service.sodertalje.se/
  Välj 1. Omsorg och socialt stöd, 2. Överförmyndarnämnden, 3. Välj blankett ”E-tjänst Redogörelse – God man för ensamkommande barn”

 • Särskilt förordnad vårdnadshavare
  Du som av tingsrätten har förordnats som särskilt förordnad vårdnadshavare redovisar ditt uppdrag till överförmyndarnämnden en gång per år. Redovisningen och redogörelsen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast den 1 mars varje år.
 • Den 10 april 2017 beslutade överförmyndarnämnden att ändra arvodesreglerna för gode män till ensamkommande barn från och med den 1 juli 2017:
  - God man för asylsökande barn arvoderas med 27 % av prisbasbeloppet, ca 1 000 kr per månad
  - God man för barn med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd  arvoderas med 20 % av prisbasbeloppet, ca 738 kr per månad

 • Södertälje kommun har ett nytt tolkavtal med Semantix. Kontakta överförmyndarnämndens kansli för kundnummer och anvisningar för beställning av tolk.