Utbildningar hösten 2022

Överförmyndarenheten välkommen dig som god man och förvaltare i Södertälje och Nykvarn till grundutbildning tre tisdagar i november i Södertälje Stadshus. Mer info kommer via mail.

Tisdagar den 8, 15 samt 29 november.

Anmälan görs till: overformyndarnamnden@sodertalje.se
Uppge förnamn, efternamn och telefonnummer.

Godmanföreningen Södertörn och Södertälje bjuder in till utbildning till God man och förvaltare hösten 2022

Haninge kommunhus under fyra kvällar, med det första torsdagen 6/10. Övriga tillfällen är 13/10, 27/10 samt 3/11. Samtliga kl 18-21.

Deltagandet behöver inte omfatta alla tillfällen men för att erhålla ett kursintyg är dock kravet närvaro vid minst tre tillfällen varav ett skall vara avsnittet redovisning.

Deltagande är förenat med tecknande av medlemskap (se nedan) i GMF SÖDER. För anmälan skicka ett mejl till styrelsens utbildningsansvarige Kenneth Munther på adressen kenneth@gmfsoder.se senast 30 september.

INFORMATIONSKVÄLL med soppa i Södertälje Stadshus planeras till den 24 november 2022. Enheten informerar. Socialtjänsten är inbjuden. Kvällen inspirationsföreläsare är:

Mr Tourette & jag

En Speaker Performance, ett föredrag i 97 olika versioner beroende på publik. Pelle Sandstrak, från uteliggare och hemlös till firad föreläsare och författare. Hur bemöter man det ovanliga, vem är vanlig, vem tror sig vara normal? 

Välkommen med din anmälan via länk:

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/namnder/overformyndarnamnd/anmalan-till-vara-utbildningar/

Granskningsläget - årsräkningar för år 2021

OBS! Lämna in din årsäkning komplett ifylld tillsammans med samtliga begärda handlingar.

2022-10-03
Antal inkomna: 1 072 av 1 078 var av 315 st. är inkomna via e-tjänsten Valter.
Antal granskade: 1 011 st = 94 %

Länk till e-tjänsten Valter och summerbara blanketter:

https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/466

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

En ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Läs mer hos Försäkringskassan

Länk: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Bra att veta för dig som god man och förvaltare - försäkringskassan informerar

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att-veta-for-dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare

Bankärenden för annans räkning - tre utbildningsfilmer

Svenska Bankföreningen har tagit fram tre korta utbildningsfilmer för den som behöver hjälpa någon i sin närhet med bankärenden när personen av olika anledningar inte längre kan sköta sin ekonomi på egen hand.

I de tre filmerna – Anhörigbehörighet, Framtidsfullmakt samt God man och förvaltare – berättar Richard Edlepil som är jurist på Svenska Bankföreningen på ett överskådligt och lättbegripligt sätt om vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Bankföreningen har även tagit fram broschyren Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vad gäller för mig?

Se filmerna och broschyrerna på Bankföreningens hemsida

Årsräkning

Du som är god man eller förvaltare är redovisningsskyldig och ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarenheten.

Snart är det 1 mars. Då ska du som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare eller särskild förordnad förmyndare) ha lämnat in en årsräkning för 2021. Du som beviljats lättnader i din redovisning redovisar enligt det beslutet.

Om du inte kan lämna din årsräkning i tid ska du begära anstånd senast sista februari. Begäran om anstånd kan du göra genom att maila till: overformyndarnamnden@sodertalje.se  I din begäran ska framgå varför du inte kan lämna i tid samt hur länge du önskar anstånd.

Om överförmyndarenheten har skickat påminnelse till dig om att lämna årsräkning, beviljas normalt inga anstånd. Försenade handlingar gör att vi måste skicka påminnelser och i värsta fall vitesföreläggande. Dessa arbetsmoment tar mycket tid från annat arbete såsom granskning av årsräkningar.

Viktig information för dig som använder vår e-tjänst Valter

Nu kan du via Valter, https://valter-sodertalje.provisum.se/, digitalt inkomma med förteckning, föra löpande bokföring, lämna årsräkning och sluträkning samt använda följande e-tjänster, Uttag från spärrat konto, Anmälan om tillfällig god man och Begäran om entledigande. Vi vill samtidigt uppmana alla våra ställföreträdare att använda våra övriga e-tjänster, https://service.sodertalje.se/.

Digitala utbildningar om E-tjänsten Valter

Vi har tre digitala utbildningar om Valter. De finns på denna sida under rubriken Utbildningar.