Anmälan till våra träffar och utbildningar

Här kan du anmäla dig till utbildningar, föreläsningar med mera som vi på Överförmyndarenheten Södertälje/Nykvarn anordnar.

Informationsträff med soppa 1 februari 2022

Överförmyndarnämnden i Södertälje och överförmyndaren i Nykvarn bjuder in gode män och förvaltare till en gemensam informationsträff tisdagen den 1 februari 2022, med start kl 17:15 i Stadshuset, plan 1, lokal Demokratin. För den som så önskar bjuds det på soppa med bröd samt dryck och kaffe/kaka mellan kl 16:15 – 17:15 i Stadshusets restaurang (plan 1). Välkommen med din anmälan i formuläret där du anger om du önskar soppa eller inte.

 

Utbildningstillfälle