Gör vardagen lättare för en medmänniska

Att vara god man är att göra en insats för en medmänniska. Det kan handla om att hjälpa till att sköta någons ekonomi eller avtal och att ta kontakt med myndigheter.

Vi söker fler gode män eller förvaltare

Är du - eller någon du känner - intresserad av att bli god man eller förvaltare? På den här webbsidan kan du ta reda på mer om vad ett uppdrag innebär. Längre ned berättar vi om hur du anmäler dig. 

Vad gör en god man/förvaltare?

Här är några exempel:

  • sköta någons ekonomi, till exempel betala räkningar, ge ut fickpengar 
  • ta kontakt med myndigheter
  • ansöka om exempelvis vård, annat boende, olika bidrag
  • se till att den sociala situationen fungerar för personen som behöver hjälp. Exempelvis genom personlig kontakt med honom/henne, anhöriga och eventuell vårdpersonal

Får man betalt? Ett normaluppdrag ger cirka 1 000 kronor per månad

Att vara god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till arvode. Hur stort arvodet blir avgörs av uppdragets innehåll. Ett normaluppdrag där du hjälper någon med det juridiska, ekonomiska och personliga, exempelvis besöker personen en till två gånger i månaden, betalar räkningarna och ringer några telefonsamtal för personens räkning ger cirka 1 000 kr/månaden i arvode. Ditt totala arvode blir då cirka 12 000 kronor/år, innan skatt. Arvodet betalas ut som en klumpsumma en gång per år, du får alltså inte betalt varje månad.

Du kan dela på ett uppdrag med andra gode män

Exempelvis vill kanske du och din partner, släkting, vän eller annan person ta er an uppdrag som god man tillsammans. Det betyder att du kan välja att enbart ansvara för vissa delar i uppdraget. Exempelvis vill du kanske enbart ansvara för kontakter kring vård och boende i ett uppdrag och låta någon annan ansvara för den ekonomiska, eller tvärtom.

Är du intresserad?

Tveka inte att höra av dig till Överförmyndarnämnden, de svarar gärna på dina frågor. Du behöver inte ha några specialkunskaper för att bli god man eller förvaltare. Men det är bra om du är samhällsintresserad och har kunskap om vardagsekonomi.


Vad händer när din intresseanmälan skickats in till kommunen?

  1. Kontroll: När din intresseanmälan är inskickad kontrollerar Överförmyndarnämnden att du inte finns med i belastningsregistret och att du inte har betalningsanmärkningar. 
  2. Informationsmöte: Om du är lämplig för uppdraget bjuds du in till informationsmöte i grupp. 
  3. Webbutbildning: Efter informationsmötet gör du en webbutbildning. Du kan göra den hemifrån på din dator, ipad eller mobiltelefon. Du mejlar intyg på att du genomfört utbildningen till Överförmyndarnämnden.
  4. Du kontaktas: Någon från Överförmyndarnämnden kontaktar dig och erbjuder dig uppdrag som god man eller förvaltare.


Nyfiken? Hör Crawford Grant och Anne Nilo berätta om sina uppdrag

Crawford Grant

Varför är du god man?

"Får man upp ögonen för det blir det självklart att man försöker göra sin lilla bit."

Anne Nilo

Varför är du god man?

"Jag tycker att det är roligt att göra något positivt för en människa."

Läs mer om god man eller god förvaltare 

På Överförmyndarnämndens webbsida kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man eller förvaltare: sodertalje.se/ofn