Gör vardagen lättare för en medmänniska

Att vara god man är att göra en insats för en medmänniska. Det kan handla om att hjälpa till att sköta någons ekonomi eller avtal och att ta kontakt med myndigheter. Från den 15 januari 2021 tar Södertälje även över ansvaret för att hantera Nykvarns överförmyndarverksamhet. Du som idag är, eller vill bli god man i Nykvarns kommun ska alltså nu vända dig till överförmyndarenheten i Södertälje.

Vi söker fler gode män och förvaltare

Är du - eller någon du känner - intresserad av att bli god man eller förvaltare? På den här webbsidan kan du ta reda på mer om vad ett uppdrag innebär. 

Är du intresserad?

Tveka inte att höra av dig till oss på överförmyndarenheten. Vi berättar gärna mer och du kan ringa oss på 08-5230 37 80, måndag till onsdag, kl. 10.00-12.00. Det även bra att mejla på: overformyndarnamnden@sodertalje.se .

Från den 15 januari 2021 tar vi i Södertälje även över ansvaret för att hantera Nykvarns överförmyndarverksamhet. Du som idag är, eller vill bli god man i Nykvarns kommun ska alltså nu vända dig till överförmyndarenheten i Södertälje.

Du behöver inte ha specialkunskaper för att bli god man eller förvaltare

Men det är bra om du är samhällsintresserad och har kunskap om vardagsekonomi.

Vad gör en god man/förvaltare?

Anne Nilo

Varför är du god man?

"Jag tycker att det är roligt att göra något positivt för en människa."

Crawford Grant

Varför är du god man?

"Får man upp ögonen för det blir det självklart att man försöker göra sin lilla bit."

Exempel på vad en god man och förvaltare gör

  • sköta någons ekonomi, till exempel betala räkningar, ge ut fickpengar 
  • ta kontakt med myndigheter
  • ansöka om exempelvis vård, annat boende, olika bidrag
  • se till att den sociala situationen fungerar för personen som behöver hjälp. Exempelvis genom personlig kontakt med honom/henne, anhöriga och eventuell vårdpersonal

Får man betalt? Ett normaluppdrag ger cirka 1 000 kronor per månad

Att vara god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till arvode. Hur stort arvodet blir avgörs av uppdragets innehåll. Ett normaluppdrag där du hjälper någon med det juridiska, ekonomiska och personliga, exempelvis besöker personen en till två gånger i månaden, betalar räkningarna och ringer några telefonsamtal för personens räkning ger cirka 1 000 kr/månaden i arvode. Ditt totala arvode blir då cirka 12 000 kronor/år, innan skatt. Arvodet betalas ut som en klumpsumma en gång per år, du får alltså inte betalt varje månad.

Du kan dela på ett uppdrag med andra gode män

Exempelvis vill kanske du och din partner, släkting, vän eller annan person ta er an uppdrag som god man tillsammans. Det betyder att du kan välja att enbart ansvara för vissa delar i uppdraget. Exempelvis vill du kanske enbart ansvara för kontakter kring vård och boende i ett uppdrag och låta någon annan ansvara för den ekonomiska, eller tvärtom.


Vad händer när din intresseanmälan skickats in till kommunen?

  1. Kontroll: När din intresseanmälan är inskickad kontrollerar Överförmyndarnämnden att du inte finns med i belastningsregistret och att du inte har betalningsanmärkningar. 
  2. Informationsmöte: Om du är lämplig för uppdraget bjuds du in till informationsmöte i grupp. 
  3. Webbutbildning: Efter informationsmötet gör du en webbutbildning. Du kan göra den hemifrån på din dator, ipad eller mobiltelefon. Du mejlar intyg på att du genomfört utbildningen till Överförmyndarnämnden.
  4. Du kontaktas: Någon från Överförmyndarnämnden kontaktar dig och erbjuder dig uppdrag som god man eller förvaltare.

Läs mer om god man eller god förvaltare 

På Överförmyndarnämndens webbsida kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man eller förvaltare: sodertalje.se/ofn