2016-01-26

Ärenden:

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärende (Inga anmälda ärenden)

5.-7. Informationsärenden

8. Tillsynsplan år 2016 – Serveringstillstånd

9. Tillsynsplan år 2016 – Folköl och tobak

10. Kontrollplan år 2016 – Receptfria läkemedel

11. Yttrande över detaljplan Rinken 2 (Wasa handelsområde)
www.sodertalje.se/rinken-2

12. Socialnämndens verksamhetsplan och internbudet 2016

13. Ekonomisk uppföljning

14.-18. Informations- och anmälningsärenden

19. Övriga frågor