Tekniska nämnden

Tekniska nämnden jobbar med miljö för alla trafikanter, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning. Nämnden har också ansvar för kommunens lekparker och grönområden. Samhällsbyggnadskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver tekniska nämndens verksamhet.

Verksamhetsplan
Reglemente
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden 2023.

- 26 januari kl. 13:00
- 23 februari kl. 13:00
- 29 mars kl. 13:00
- 20 april 13:00
- 25 maj 13:00
- 15 juni 13:00
- 17 augusti 13:00
- 28 september kl. 13:00
- 26 oktober 13:00
- 16 november 13:00
- 14 december 13:00