Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-6. Informationsärenden

7. Yttrande över remiss: Rekommendation från STORSTHLM Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län

8. Delårsrapport för tekniska nämnden per sista april

9. Svar på medborgarförslag: "Sköt om infarter, refuger och grönområden"

10. Svar på medborgarförslag "Nya övergångsställen för busspendlare"

11. Svar på medborgarförslag "Skapa övergångställen från parkering mot AstraZeneca på Storgatans norra del"

12. Svar på medborgarförslag "Julpynt på gatorna i centrum"

13. Ändrad sammanträdestid för tekniska nämndens sammanträde den 13 juni

14.-18. Informations- och anmälningsärenden