Sammanträdeskalender

Här hittar du datum och tider för sammanträden med nämnder och styrelser 2019

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll publiceras på nämndernas egna sidor och där finns också kontaktuppgifter till ordförande och nämndsekreterare. Plats för sammanträdena kan variera och anges alltid i kallelsen.

Sammanträdet startar 8.30

1 februari

22 februari

5 april

26 april

24 maj

14 juni (13.00)

30 augusti

27 september

25 oktober (13.00)

22 november

13 december (13.00)

Sammanträdet startar 17.00 utom vid mål- och budgetmötet 25 november som är ett heldagsmöte.

4 februari

4 mars - inställt

8 april

2 maj

27 maj

19 juni

30 september

11 november

25 november

16 december

Sammanträdet börjar 17.00 om inget annat anges

28 januari

4 mars kl. 13.00

1 april

3 juni

17 juni

26 augusti

7 oktober

11 november kl. 13.00

9 december

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd sammanträder torsdagar kl. 17.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2019 är följande:

31 januari

7 mars

28 mars

25 april

3 juni (måndag kl. 09:00)

19 juni (onsdag)

29 augusti

3 oktober

7 november

5 december

Järna kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 16.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2019 är följande:

29 januari

5 mars (kl. 09:00)

26 mars

23 april

4 juni

18 juni

3 september

8 oktober

12 november

10 december

Sammanträdet börjar 16.00

31 januari

7 mars

4 april

9 maj

4 juni

29 augusti

3 oktober

7 november

12 december

Sammanträdet börjar 16.00

22 januari

26 februari

19 mars

23 april

23 maj

11 juni

27 augusti

1 oktober

5 november

10 december

Sammanträdet börjar 17.00

31 januari

28 februari

11 april

29 maj

18 juni

5 september

1 oktober

31 oktober

5 december

Sammanträdet börjar 16.00 när inget annat anges

29 januari

26 februari 

2 april -

25 april

28 maj

11 juni 

27 augusti 

1 oktober

21 november

10 december

Sammanträdet börjar 13.00

29 januari

19 februari

5 mars

26 mars

23 april

21 maj

4 juni

18 juni

20 augusti

17 september

8 oktober

22 oktober

19 november

10 december

Sammanträdet börjar 13.00

31 januari

7 mars

28 mars

25 april, kl. 8.30

29 maj

13 juni

29 augusti

3 oktober

24 oktober

21 november

12 december

Sammanträdet börjar 17.00

22 januari

5 mars

28  mars

25 april

28 maj

13 juni

29 augusti

8 oktober

7 november

12 december

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 17.00, om inget annat anges.

Datumen för nämndens sammanträden under 2019 är följande:

5 februari

5 mars 

9 april

4 juni (kl.9.00)

11 juni

27 augusti

8 oktober (kl.9.00)

5 november

3 december

Sammanträdet börjar klockan 13.00

29 januari

26 februari

2 april -

29 maj

11 juni

28 augusti

1 oktober

22 oktober

3 december

Sammanträdet börjar 13.30 om inget annat anges

30 januari

6 mars

10 april

29 maj 9.00

19 juni

28 augusti

4 oktober 9.00

13 november

11 december

Sammanträdet börjar 14.00

26 februari

11 april

18 juni

Höstens sammanträden meddelas senare.

Sammanträdet börjar 9.00

6 februari

3 april

18 september

13 november

Sammanträdestid: 16.30 om inget annat anges

26 januari

23 februari

7 april, revisionsmöte, heldag

11 maj

1 juni

14 sep

12 okt

16 nov

7-8 december