Sammanträdeskalender

Här hittar du datum och tider för sammanträden med nämnder och styrelser 2022

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll publiceras på nämndernas egna sidor och där finns också kontaktuppgifter till ordförande och nämndsekreterare. Plats för sammanträdena kan variera och anges alltid i kallelsen.

Kommunfullmäktige

Sammanträdet startar 17.00 utom vid mål- och budgetmötet 19  december som är ett heldagsmöte.

7 mars 

28 mars - Inställt

2 maj

30 maj 

20 juni

3 oktober

17 oktober (konstituerande)

7 november

28 november

19 december

Kommunstyrelsen

Sammanträdet startar 8.30 alternativt 09.00 eller 13.00

25 februari

13 april

29 april

25 maj

17 juni

 

2 september

30 september

28 oktober

25 november

16 december

Kommunens revisorer

Sammanträdestid: 16.30 om inget annat anges

26 januari

23 februari

7 april, revisionsmöte, heldag

11 maj

1 juni

14 sep

12 okt

16 nov

7-8 december

Enhörna kommundelsnämnd

Sammanträdesplan Enhörna kommundelsnämnd 2021

Om inget annat anges sammanträder nämnden måndagar kl. 17.00

25 januari

8 mars

26 april

24 maj

14 juni

30 augusti

4 oktober

15 november

6 december

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Sammanträdesplan Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2021

Om inget annat anges sammanträder nämnden torsdagar kl. 17.00

28 januari

11 mars (kl. 12.30)

29 april

27 maj

17 juni

26 augusti

7 oktober

4 november

9 december

Järna kommundelsnämnd

Sammanträdesplan Järna kommundelsnämnd 2021

Om inget annat anges sammanträder nämnden tisdagar kl. 16.00

2 februari

9 mars

30 mars

4 maj

25 maj (kl. 9.00)

22 juni

31 augusti

5 oktober

9 november

14 december

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdet börjar 16.00

28 januari

11 mars

29 april

27 maj

17 juni - inställt

26 augusti

7 oktober

4 november

9 december

Miljönämnden

Sammanträdet börjar 16.00

26 januari

9 mars

20 april

25 maj

15 juni

31 augusti

5 oktober

9 november

14 december

Omsorgsnämnden 2021

Sammanträdet börjar 17.00

4 februari

9 mars

8 april

25 maj

10 juni

2 september

5 oktober

9 november

2 december

Socialnämnden 2022

Sammanträdet börjar 16.00 när inget annat anges

25 januari

1 mars

12 april

24 maj Inställt

14 juni

30 augusti

4 oktober

15 november

13 december

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdet börjar 13.00

26 januari

16 februari

2 mars

23 mars

13 april

11 maj

1 juni

15 juni

24 augusti

14 september

5 oktober

16 november

7 december

Tekniska nämnden

Sammanträdet börjar 13.00

28 januari

4 mars

25 mars

15 april

20 maj

3 juni

26 augusti

7 oktober

18 november

9 december

Utbildningsnämnden

Sammanträdet börjar 17.00

28 januari

11 mars

25  mars

29 april

27 maj

17 juni

26 augusti

7 oktober

11 november

9 december

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Sammanträdesplan Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2021

Om inget annat anges sammanträder nämnden tisdagar kl. 17.00

26 januari

9 mars (kl.9.00)

27 april

25 maj 

15 juni

24 augusti

5 oktober (kl.9.00)

2 november

7 december

Äldreomsorgsnämnden 2021

Sammanträdet börjar klockan 13.00

2 februari

9 mars

30 mars

20 april

25 maj

15 juni

31 augusti

5 oktober

16 november

7 december

 

Överförmyndarnämnden

Sammanträdet börjar 13.45 om inget annat anges

3 februari

2 mars

6 april

11 maj

1 juni

7 september 09.00

12 oktober

9 november 09.00

14 december

Kommunala funktionshinderrådet

Sammanträdet börjar 14.00

8 februari

5 april

7 juni

13 september

15 november

13 december

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdet börjar 9.00

9 februari 

4 maj

28 september

23 november