Sammanträdeskalender

Här hittar du datum och tider för sammanträden med nämnder och styrelser 2020

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll publiceras på nämndernas egna sidor och där finns också kontaktuppgifter till ordförande och nämndsekreterare. Plats för sammanträdena kan variera och anges alltid i kallelsen.

Kommunstyrelsen

Sammanträdet startar 8.30

31 januari (13.00)

21 februari

3 april

15 april (13.00) ersättar sammanträdet 24 april

24 april (13.00) utgår och tidigareläggs

20 maj

12 juni (13.00)

4 september

2 oktober

30 oktober

27 november

11 december (13.00)

Kommunfullmäktige

Sammanträdet startar 17.00 utom vid mål- och budgetmötet 30 november som är ett heldagsmöte.

10 februari

2 mars

6 april - inställt

6 april - extra sammanträde

4 maj

25 maj

15 juni

5 oktober

9 november

30 november

14 december

Enhörna kommundelsnämnd 2020

Sammanträdet börjar 17.00 om inget annat anges

27 januari

2 mars kl. 13.00

30 mars

27 april

1 juni

31 augusti

12 oktober

16 november

7 december

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd sammanträder torsdagar kl. 17.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2020 är följande:

30 januari

5 mars

26 mars

23 april

27 maj

17 juni (onsdag)

27 augusti

8 oktober

5 november

3 december

Järna kommundelsnämnd

Järna kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 16.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2020 är följande:

3 februari (måndag)

3 mars (kl. 09:00)

31 mars

21 april

26 maj

18 juni

1 september

13 oktober

10 november

8 december

Kultur- och fritidsnämnden 2020

Sammanträdet börjar 16.00

30 januari

5 mars

16 april

28 maj

17 juni

27 augusti

1 oktober

5 november

10 december

Miljönämnden 2020

28 januari

3 mars

21 april

26 maj

16 juni

25 augusti

8 oktober

3 november

8 december

Omsorgsnämnden 2020

Sammanträdet börjar 17.00

6 februari

27 februari

2 april

7 maj

9 juni

3 september

8 oktober

12 november

3 december

Socialnämnden 2019

Sammanträdet börjar 16.00 när inget annat anges

29 januari

26 februari 

2 april -

25 april

28 maj

16 juni 

25 augusti 

6 oktober

17 november

8 december

Stadsbyggnadsnämnden 2020

Sammanträdet börjar 13.00

28 januari

18 februari

3 mars

24 mars

14 april

12 maj

2 juni

16 juni

18 augusti

15 september

13 oktober

17 november

8 december

Tekniska nämnden 2020

Sammanträdet börjar 13.00

30 januari

5 mars

26 mars

16 april

14 maj

4 juni

27 augusti

8 oktober

19 november

10 december

Utbildningsnämnden 2020

Sammanträdet börjar 17.00

30 januari

5 mars

26  mars

28 april

28 maj

11 juni

27 augusti

13 oktober

5 november

10 december

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 17.00, om inget annat anges.

Datumen för nämndens sammanträden under 2020 är följande:

28 januari

3 mars 

7 april

26 maj (kl.9.00)

9 juni

25 augusti

6 oktober

3 november

1 december

Äldreomsorgsnämnden 2020

Sammanträdet börjar klockan 13.00

29 januari

25 februari

31 mars

21 april

26 maj

16 juni

25 augusti

6 oktober

17 november

8 december

Överförmyndarnämnden

Sammanträdet börjar 13.45 om inget annat anges

3 februari

2 mars

6 april

11 maj

1 juni

7 september 09.00

12 oktober

9 november 09.00

14 december

Kommunala handikapprådet

Sammanträdet börjar 14.00

26 februari

11 april

18 juni

Höstens sammanträden meddelas senare.

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdet börjar 9.00

6 februari

3 april

18 september

13 november

Kommunrevisionen

Sammanträdestid: 16.30 om inget annat anges

26 januari

23 februari

7 april, revisionsmöte, heldag

11 maj

1 juni

14 sep

12 okt

16 nov

7-8 december