Om coronaviruset

Var med och rädda liv - vaccinera dig!

Filmen är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Södertälje sjukhus, Botkyrka, Nykvarn och Salem och finns med textöversättningar på sju olika språk.

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du information om vad kommunen gör under denna pandemi samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Här finns även bekräftad information, rekommendationer och riktlinjer från övriga myndigheter.

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

Den 15 juli slopas fler coronarestriktioner. Till exempel försvinner kvadratmeterbegränsningen som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark.

Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs nu från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Fortfarande ska man kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.

Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.

Regeringen har även beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort, och att kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

Läs mer om de slopade restriktionerna hos Folkhälsomyndigheten.

Fler coronarestriktioner slopas 1 juli 

Från den 1 juli anpassas coronarestriktionerna i ett andra steg. Personer får träffas utanför den närmaste kretsen, men utomhus i mindre grupper. Samtidigt slopas de begränsade öppettiderna för serveringsställen och fler personer tillåts att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Mer om restriktionerna och lättnader från 1 juli på nyhetsplats.

Mer om fler slopade restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

En fjärde vaccinationsmottagning öppnas i Södertälje

Region Stockholm öppnar en fjärde vaccinationsmottagning i Södertälje, skriver regionen på sin webbplats. Från och med måndagen den 12 juli kan allmänheten vaccinera sig mot covid-19 i S:t Aframs vårdcentral i Geneta.

Mer i nyhetsartikeln på denna webbplats.

16- och 17-åringar ska erbjudas vaccination mot covid-19

Nyligen beslutade Folkhälsomyndigheten att ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Det är främst för att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det var endast den åldersgruppen som tidigare omfattades av vaccinationsprogrammet. Tidpunkten för när 16- och 17-åringar ska erbjudas vaccinet väntas bli någon gång i augusti.

Mer om att 16- och 17-åringar ska erbjudas vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden till den 30 september

Förlängningen sker för att förhindra smittspridning. Lättnaderna som ska aviseras i juli kommer inte påverkas av förlängningen.

Var och en är skyldig att fortsatt vara försiktig och skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Mer om förlängningen av de allmänna råden på folkhalsomyndigheten.se 

Nationella allmänna råd och rekommendationer på folkhalsomyndigheten.se

Planera din vaccination mot covid-19 i sommar

Vaccinet mot covid-19 fördelas efter befolkningen och därför är det viktigt att vaccinera sig i regionen där man är folkbokförd. Region Stockholm rekommenderar nu alla att planera för vaccination under sommaren och vaccinera sig i sin hemmaregion.

Läs mer om att planera din vaccination på Region Stockholms webbplats

Vaccination mot covid-19 

Från den 7 juli finns 36 vaccinationsmottagningar spridda över länet samt fyra vaccinbussar med hållplatser i Botkyrka, Södertälje, Tensta, Husby, Rinkeby, Ekerö och Upplands-Bro. Parallellt vaccineras också via vårdcentraler och vissa akutsjukhus.

I Södertälje kan du vaccinera dig på flera platser. Boka i appen ”Alltid öppet” eller besök vaccinbussen om du tillhör de grupper som tidsbokningen är öppen för.

Boka tid via appen ”Alltid öppet”:

Mer om hur du bokar tid på 1177.se 

Vaccinationsbuss i Södertälje

Vaccinationsbussarna tar emot dig som inte har möjlighet att boka vaccination via app eller telefon. Du behöver inte boka tid utan du som är i rätt ålder, just nu född 1991 eller tidigare, kan komma till bussen, fylla i en hälsodeklaration, registrera dig och därefter bli vaccinerad. Tänk på att antalet doser kan vara begränsade.

Se schema och öppettider i Södertälje (Geneta och Hovsjö)

Allmänhetens vaccinering

Allmänhetens vaccinering, fas 4, pågår i Region Stockholm.
Mer på 1177.se om Allmänhetens vaccinering – äldst först

Påminnelser via sms till personer som bokat sin första vaccindos mot covid-19 skickas i appen Alltid öppet från och med 11 maj. Sms:et skickas till mottagaren cirka en till två veckor innan det är dags att boka den andra vaccindosen.
Mer om att boka andra dosen på lss.se

Test för covid-19 i bostadsområden har pausats

Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i länet. Bakgrunden är att smittspridningen minskat avsevärt, och då även efterfrågan på provtagning, samtidigt som vaccinationsgraden ökar och andra provtagningsmöjligheter byggts ut. Beredskap finns för att snabbt återinföra drop-in-provtagning om situationen förändras.
Mer i nyheten om att drop-in-testerna pausas

Drop-in-provtagning pausas från 27 juni (Region Stockholm)

Telefonbokning vaccination på tio olika språk

Tjänsten för telefonbokning för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 finns på tio olika språk.

Ingången för att boka tid på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar är via appen Alltid Öppet. Det går även att boka på telefon, för personer som saknar bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk. Bokningstjänsten på telefon finns tillgänglig på tio olika språk.
Mer om bokningstjänsten på telefon på tio språk på sll.se 

Mer om vaccination, målgrupper och genomförande på Vårdgivarguiden

Frågor och svar om vaccinationer på 1177.se

Samlad information om vaccination mot covid-19

Så ska restriktionerna avvecklas

Regeringen har tagit fram en plan för hur pandemirestriktionerna ska trappas ner. Nedtrappningen ska ske stegvis. Vi har precis (1 juli) gått in i steg 2 och preliminärt går vi in i steg 3 den 15 juli.

Då är planen att regler om begränsat antal passagerare för långväga kollektivtrafik tas bort samt regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer.

Mer om den preliminära tidsplanen på krisinformation.se

Detta gäller just nu i fråga om pandemirestriktioner

Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

Smittspridningen fortsätter att minska. Folkhälsomyndigheten har nu genomfört anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 men till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

Anpassning av smittskyddsåtgärder

Tillsynsvägledning för verksamhet gällande covid-19-lagen 

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla har ett ansvar att förhindra smitta av covid-19 nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Mer om de nationella föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

Resor och covidbevis

Covid-19 påverkar hur du kan resa. På 1177 Vårdguiden får du råd och kan läsa om olika rekommendationer och regler som gäller beroende på vart du vill åka i Sverige eller utomlands. Du kan också läsa om covidbeviset för resor i EU.

Läs om covid-19 och resor på 1177.se

Läs också Utrikesdepartementets reseinformation

Förbud mot trängsel på allmän plats

Skulle trängsel uppstå på allmänna platser kan kommunen besluta om vistelseförbud på särskilda platser. Det kan handla om trängsel på badplatser, torg och parker. Ett vistelseförbud kan kommunen besluta om utifrån begränsningsförordningen i pandemilagen. Ett sådant beslut är en sista utväg.

Innan en kommun meddelar förbud mot att vistas på en särskild plats ska regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten kunna yttra sig över kommunens förslag.

Varje individ har fortfarande ett viktigt ansvar för att fortsätta hålla avstånd för att minska smittspridningen. 
Mer om begränsningsförordningen på skr.se

Så skyddar du dig mot vaccinbedrägerier

I samband med vaccinationen mot covid-19 utnyttjar bedragare viljan hos många att vaccinera sig. På Krisinformation.se  och Polismyndigheten kan du läsa om hur du skyddar dig.
Mer om bedrägerier och covid-19 på krisinformation.se

Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning. Informationsblad från polisen (PDF)

Telefonbedrägerier Polismyndigheten

Stöd till dig som mår dåligt

1177: psykisk hälsa

Äldrelinjen: ring 020-22 22 33 eller besök www.mind.se

Besök uppdrag psykisk hälsa för mer information om psykisk ohälsa och vad du kan göra för att hjälpa dig själv eller personer i din närhet.

Nyheter och källor till information

Läs nyheter från kommunen med anledning av coronaviruset covid-19

Läs nyhetsbrev med information om vad kommunen gör med anledning av coronaviruset

Läs bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Läs information om sjukdomen covid-19 på 1177 Vårdguiden

Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndighetens sida)

About corona in other languages 

Kultur och fritid

Vi har samlat all information om hur corona påverkar kultur- och fritidsverksamheten i Södertälje kommun på en sida. Där hittar du tips på saker du kan uppleva och göra utan att öka smittspridningen, information om hur riktlinjer och rekommendationer påverkar våra idrottsanläggningar, och där finns även information om stöd och kompensation riktad till föreningslivet och arrangörer.

Läs mer på sida Information till föreningslivet och arrangörer i Södertälje med anledning av coronaviruset

Information för vård och omsorg

Mer information om vård och omsorg 

Information om de öppna mötesplatserna för äldre

Riktlinjer för att besöka äldreboenden på fem olika språk

Patientsekretess

Patientsekretessen innebär att Södertälje kommun aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter gällande hälsa som kan identifiera specifika medarbetare, elever, boende eller andra personer.

Mer om patientsekretess i Södertälje kommun

Näringsliv

Från den 1 juli 2021 anpassas coronarestriktionerna i ett andra steg. Det betyder bland annat att begränsade öppettider för serveringsställen slopas och att fler personer tillåts att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

2021-06-29 Mer om restriktioner och lättnader från 1 juli 2021 på nyhetsplats

2021-06-28 Mer om slopade restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

2021-05-31: Kommunens stödpaket till lokala näringslivet fortsätter till årsskiftet, men några stöd upphör den 31 maj 2021

Stödlinje för företagare

Stödpaket till näringslivet till och med den 31 december

Information om coronaviruset riktat till företagare

Läs om kommunens åtgärder för att ge stöd till Södertäljes lokala näringsliv här.

Läs information riktad till livsmedelsföretagare om hur smittspridning kan minskas på till exempel restauranger

Från 10 november kan näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens hemsida. 

Filmer om corona och covid-19

Södertälje kommun - Coronaviruset

Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!