Om coronaviruset

Coronainformation - tack för att du minskar smittspridningen

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du information om vad kommunen gör under denna pandemi samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Här finns även bekräftad information, rekommendationer och riktlinjer från övriga myndigheter.

Läs nyheter från kommunen med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Läs bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Läs information om sjukdomen covid-19 på 1177 Vårdguiden

Publiktak på åtta personer i Stockholms län

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Mer om publiktaket på åtta personer på Länstyrelsens webbplats

Skärpta allmänna råd i Stockholms län

De allmänna råden som beslutades av Folkhälsomyndigheten, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, den 29 oktober är förlängda till och med den 13 december.

Syftet med de allmänna råden i Stockholms län är att minska en hastigt ökande smittspridning av covid-19.

De allmänna råden innebär att du bland annat bör avstå all fysisk kontakt med personer du inte bor med, med undantag av vårdbesök.

Du bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer såsom butiker, köpcentrum, gym, med mera. Endast nödvändiga besök till apotek och livsmedelsbutiker bör göras.

Läs mer om de allmänna råden på Region Stockholms webbplats

Information till skola och förskola

För gymnasier och grundskola sker undervisning generellt på plats som vanligt. Undantag gäller Täljegymnasiet, som delvis gått över till distansundervisning fram till jullovet, och Foucaultgymnasiet som under perioden 26 november till och med 3 december tillämpar distansundervisning. Hos vuxenutbildningen sker undervisningen i hög utsträckning på distans. Yrkeshögskolan har utökat sin distansundervisning men viss undervisning sker på plats.

Information till förskolor och skolor om coronaviruset.

Information för vård och omsorg

Information om regler och rutiner och besök i äldreomsorg 

Information om de öppna mötesplatserna för äldre

Riktlinjer för att besöka äldreboenden på fem olika språk

Patientsekretess

Patientsekretessen innebär att Södertälje kommun aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter gällande hälsa som kan identifiera specifika medarbetare, elever, boende eller andra personer.

Mer om patientsekretess i Södertälje kommun

Stödlinje för företag och föreningar

Det finns en stödlinje för företag och föreningar som erbjuder rådgivning för att kunna hålla igång verksamheten. Ring 08-523 010 00 måndag-torsdag 8-17, fredag 8-15.

Näringsliv

Information om coronaviruset riktat till företagare

Läs om kommunens åtgärder för att ge stöd till Södertäljes lokala näringsliv här.

Läs information riktad till livsmedelsföretagare om hur smittspridning kan minskas på till exempel restauranger

Från 10 november kan näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Från och med 20 november råder nytt förbud om servering av alkohol efter klockan 22.00 och du kan läsa mer här.  

Kultur och fritid

Läs information för föreningslivet och arrangörer

Föreningar kan få stöd för intäktsbortfall och omkostnader som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler kopplade till den rådande pandemin. Läs om hur du gör för att ansöka

Ställ inte in att vara aktiv, ställ om! Kultur och fritid tipsar om saker du kan uppleva och göra utan att öka smittspridningen.

Stöd till dig som mår dåligt

1177: psykisk hälsa

Äldrelinjen: ring 020-22 22 33 eller besök www.mind.se

Besök uppdrag psykisk hälsa för mer information om psykisk ohälsa och vad du kan göra för att hjälpa dig själv eller personer i din närhet.

 

Södertälje kommun - Coronaviruset

Håll i och håll ut!


Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!