Corona - detta gäller just nu

Här hittar du information om råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av coronapandemin. Den är inte över. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig.

Coronaviruset sprids fortfarande och covid-19 är en farlig sjukdom som kan drabba alla. Därför är vaccinationer fortsatt viktiga för att vi ska få ett gott skydd.

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. Läs mer via länkarna här.

Vaccination mot covid-19 är viktig

Nu är det dags för höstdosen vaccin mot covid-19

Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19

Fakta om vaccinerna mot covid-19

Vaccin mot covid-19 på krisinformation.se

Telefonbokning vaccination olika språk

Tjänsten för telefonbokning för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 finns på tio olika språk.

Mer om bokningstjänsten på telefon på tio språk på sll.se 

Frågor och svar om vaccinationer på 1177.se

Stanna hemma om du är sjuk

Även om läget nu är ett annat så pågår pandemin fortfarande. Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Stanna hemma för att inte smitta andra (Folkhälsomyndigheten)