Om coronaviruset

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du information om vad kommunen gör under denna pandemi samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Här finns även bekräftad information, rekommendationer och riktlinjer från övriga myndigheter.

Nyheter och källor till information

Läs nyheter från kommunen med anledning av coronaviruset covid-19

Läs bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Läs information om sjukdomen covid-19 på 1177 Vårdguiden

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet kontakter även under storhelgerna. Begränsa dina kontakter, undvik situationer där trängsel kan uppstå, res på ett smittsäkert sätt.

Mer om de nya nationella föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens hemsida

Pandemilag för covid-19 och begränsningsförordningen

Den 8 januari antog Riksdagen en pandemilag för covid-19 och Regeringen fattade sedan beslut om en begränsningsförordning som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för pandemilagen.

Läs mer om tillsyn på Länsstyrelsens hemsida.

Läs om pandemilagen för covid-19 på Regeringens hemsida

Läs om Begränsningsförordningen på Regeringens hemsida

Publiktak på åtta personer i Stockholms län

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Från och med 24 december sänks maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta personer till fyra. 

Mer om publiktaket på åtta personer på Länstyrelsens webbplats

Läs mer om Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Mer om de nya restriktionerna på Regeringskansliets webbplats

Information till skola och förskola

Symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det framgår av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sedan tidigare gäller det för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Högstadiet har övergått  till delvis distansundervisning till och med vecka 7. Åtgärderna anpassas utifrån varje enskild skolas situation och kommer därför att se olika ut. Mat kommer att erbjudas för samtliga elever.

På måndag, den 25 januari, övergår Södertäljes kommunala gymnasieskolor till att kombinera undervisning i klassrummet och distansundervisning. Beslutet gäller till den 1 april. Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ (IA) och introduktionsprogrammen berörs inte av beslutet, utan fortsätter med undervisning på plats

Hos vuxenutbildningen sker undervisningen i hög utsträckning på distans.

Yrkeshögskolan har utökat sin distansundervisning men viss undervisning sker på plats.

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under vårterminen 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Information till förskolor och skolor om coronaviruset.

Information för vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har beslutat att besöksförbudet på äldreboenden i Södertälje förlängs till och med den 2 februari 2021. Besöksförbudet gäller på samtliga äldreboenden i kommunen.

För att möjliggöra besök inför jul- och nyårshelgen har besökstält iordningställts utanför alla kommunens vård- och omsorgsboenden.

Läs om hur besökstälten fungerar

Mer information om vård och omsorg 

Läs mer om förlängt besöksförbud

Information om de öppna mötesplatserna för äldre

Riktlinjer för att besöka äldreboenden på fem olika språk

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 för medarbetare i Södertälje kommun inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och socialpsykiatri

Vaccination för äldre enligt prioriterad ordning

Mer om vaccination målgrupper och genomförande på Vårdgivareguiden

Information från 1177 Vårdgivarguiden om framtida bokningar av vaccination

Patientsekretess

Patientsekretessen innebär att Södertälje kommun aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter gällande hälsa som kan identifiera specifika medarbetare, elever, boende eller andra personer.

Mer om patientsekretess i Södertälje kommun

Stödlinje för företag och föreningar

Det finns en stödlinje för företag och föreningar som erbjuder rådgivning för att kunna hålla igång verksamheten. Ring 08-523 010 00 måndag-torsdag 8-17, fredag 8-15.

Näringsliv

Information om coronaviruset riktat till företagare

Läs om kommunens åtgärder för att ge stöd till Södertäljes lokala näringsliv här.

Läs information riktad till livsmedelsföretagare om hur smittspridning kan minskas på till exempel restauranger

Från 10 november kan näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Från och med 20 november råder nytt förbud om servering av alkohol efter klockan 22.00 och du kan läsa mer här.  

Kultur och fritid

Den 25 januari öppnar vissa av kommunens verksamheter inom kultur- och fritidskontoret igen. Många av verksamheterna öppnar successivt med begränsad service eller verksamhet. 
Bibliotek, Kulturskolan och idrottsanläggningar - det här gäller

Södertälje kommun öppnar upp idrottsanläggningar för utomhusträning

Samtliga bokningsbara idrottsanläggningar stängs 21 december-24 januari 

Läs information för föreningslivet och arrangörer

Föreningar kan få stöd för intäktsbortfall och omkostnader som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler kopplade till den rådande pandemin. Läs om hur du gör för att ansöka

Ställ inte in att vara aktiv, ställ om! Kultur och fritid tipsar om saker du kan uppleva och göra utan att öka smittspridningen.

Stöd till dig som mår dåligt

1177: psykisk hälsa

Äldrelinjen: ring 020-22 22 33 eller besök www.mind.se

Besök uppdrag psykisk hälsa för mer information om psykisk ohälsa och vad du kan göra för att hjälpa dig själv eller personer i din närhet.

 

Filmer om corona och covid-19

Södertälje kommun - Coronaviruset

Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!