Om coronaviruset

Så bromsar du smittan, källa: 1177 Vårdguiden

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du information om vad kommunen gör under denna pandemi samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Här finns även bekräftad information, rekommendationer och riktlinjer från övriga myndigheter.

Nyheter och källor till information

Läs nyheter från kommunen med anledning av coronaviruset covid-19

Läs nyhetsbrev med information om vad kommunen gör med anledning av coronaviruset

Läs bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Läs information om sjukdomen covid-19 på 1177 Vårdguiden

Regionala rekommendationer

De regionala rekommendationerna har förlängts och uppdaterats och gäller från och med 23 mars till 2 maj 2021. Även de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten har uppdaterats.

Nytt sedan förra uppdateringen den 23 februari:

Den som varit i nära kontakt med någon som har covid-19, dvs vistats längre tid än 15 minuter på kortare avstånd än två meter, skall i möjligaste mån arbeta hemifrån och begränsa sina fysiska kontakter under två veckors tid, samt provta sig även om det inte finns symtom.

Mer information om rekommendationerna på Region Stockholms hemsida.

Smittskydd Stockholm förlänger rekommendationen att hålla icke nödvändig kommunal verksamhet stängd till och med den 2 maj. Inriktningen har antagits av Samverkan Stockholmsregionen, där alla Stockholms läns kommuner ingår.

Läs rekommendationen från Smittskyddsläkaren i Stockholms län (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fortfarande omfattande smittspridning

Vi vill påminna om att smittspridningen av covid-19 fortfarande är omfattande. Risken för att få covid-19, och sprida smittan vidare, ökar ju fler man träffar.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet kontakter och situationer där trängsel kan uppstå. Vid resor, res på ett smittsäkert sätt och ta reda på vad som gäller för testning och karantän.

Mer om de nya nationella föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs om covid-19 och resor på 1177.se

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida.

Vaccination mot covid-19

Läs mer om vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 för medarbetare i Södertälje kommun inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och socialpsykiatri

Folkhälsomyndigheten skärper prioriteringsordningen kring vaccinering mot covid-19 genom att tydligare prioritera äldre framför yngre.

Vaccination för äldre enligt prioriterad ordning

Mer om vaccination målgrupper och genomförande på Vårdgivareguiden

Information från 1177 Vårdgivarguiden om framtida bokningar av vaccination

Så skyddar du dig mot vaccinbedrägerier

I samband med vaccinationen mot covid-19 utnyttjar bedragare viljan hos många att vaccinera sig. På Krisinformation.se  och Polismyndigheten kan du läsa om hur du skyddar dig.

Bedrägerier och covid-19

Telefonbedrägerier Polismyndigheten

Polisen varnar för bedrägerier kring vaccination

Påminnelse (2021-03-30): Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning. Informationsblad från polisen (PDF)

About corona in other languages 

Pandemilag för covid-19 och begränsningsförordningen

Den 8 januari 2021 antog riksdagen en pandemilag för covid-19 och regeringen fattade sedan beslut om en begränsningsförordning. Det betyder att rättsligt bindande regler införs för: gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndagen den 10 januari 2021. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för pandemilagen.

Läs mer om den tillfälliga pandemilagen

Läs om begränsningsförordningen på regeringens webbsida

Publiktak på åtta personer i Stockholms län

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Från och med 24 december sänks maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta personer till fyra. 

Mer om publiktaket på åtta personer på Länstyrelsens webbplats

Läs mer om Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Mer om de nya restriktionerna på Regeringskansliets webbplats

Information till skola och förskola

Symtomfria barn i för- och grundskola samt elever i gymnasiet ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det framgår av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Grundskola och gymnasium

Grundskolan nu är helt tillbaka i närundervisning, och även så gymnasieskolorna. Undantaget är Tälgegymnasiet som för tillfället kombinerar när- och distansundervisning.

Elever och vårdnadshavare får information via lärplattformen Vklass på samma sätt som tidigare under pandemin.

Gymnasiesärskolan, individuellt alternativ (IA) och introduktionsprogrammen  fortsätter med undervisning på plats.

Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

Hos vuxenutbildningen sker undervisningen i hög utsträckning på distans.

Yrkeshögskolan har utökat sin distansundervisning men viss undervisning sker på plats.

Inget traditionellt studentfirande 2021

Södertälje kommun försöker hitta vägar att fira studenten på utan stora folksamlingar. Detta eftersom Södertälje tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län beslutat att inte ordna något traditionellt studentfirande i år.

Inga nationella prov i år

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under vårterminen 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Information till förskolor och skolor om coronaviruset.

Information för vård och omsorg

Mer information om vård och omsorg 

Information om de öppna mötesplatserna för äldre

Riktlinjer för att besöka äldreboenden på fem olika språk

Patientsekretess

Patientsekretessen innebär att Södertälje kommun aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter gällande hälsa som kan identifiera specifika medarbetare, elever, boende eller andra personer.

Mer om patientsekretess i Södertälje kommun

Stödlinje för företag och föreningar

Det finns en stödlinje för företag och föreningar som erbjuder rådgivning för att kunna hålla igång verksamheten. Ring 08-523 010 00 måndag-torsdag 8-17, fredag 8-15.

Näringsliv

Begränsade öppettider för serveringsställen från och med 1 mars 2021, samt rekommendationer om att man ska handla ensam i butik

Kommunfullmäktige godkänner förlängt stödpaket till näringslivet

Information om coronaviruset riktat till företagare

Läs om kommunens åtgärder för att ge stöd till Södertäljes lokala näringsliv här.

Läs information riktad till livsmedelsföretagare om hur smittspridning kan minskas på till exempel restauranger

Från 10 november kan näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Den som driver ett serveringsställe ska enligt beslut fortsatt hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Däremot är det möjligt för serveringsställen att hålla öppet för försäljning av mat och dryck för avhämtning.

Butiker, gallerior och köpcentrum behöver också vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.

Läs Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kultur och fritid

Den 25 januari öppnar vissa av kommunens verksamheter inom kultur- och fritidskontoret igen. Många av verksamheterna öppnar successivt med begränsad service eller verksamhet. 

Bibliotek, Kulturskolan och idrottsanläggningar - det här gäller

Södertälje kommun öppnar upp idrottsanläggningar för utomhusträning

Samtliga bokningsbara idrottsanläggningar stängs 21 december-24 januari 

Läs information för föreningslivet och arrangörer

Föreningar kan få stöd för intäktsbortfall och omkostnader som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler kopplade till den rådande pandemin. Läs om hur du gör för att ansöka

Ställ inte in att vara aktiv, ställ om! Kultur och fritid tipsar om saker du kan uppleva och göra utan att öka smittspridningen.

Stöd till dig som mår dåligt

1177: psykisk hälsa

Äldrelinjen: ring 020-22 22 33 eller besök www.mind.se

Besök uppdrag psykisk hälsa för mer information om psykisk ohälsa och vad du kan göra för att hjälpa dig själv eller personer i din närhet.

 

Filmer om corona och covid-19

Södertälje kommun - Coronaviruset

Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!