Om coronaviruset

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du information om vad kommunen gör under denna pandemi samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Här hittar även bekräftad information, rekommendationer och riktlinjer från övriga myndigheter.

Till dig över 70 år eller som har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter då du tillhör riskgrupp. Håll avstånd till andra som du inte bor med för att minska risken för dig att bli sjuk. Folkhälsomyndigheten uppmanar också alla människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Inför hösten

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som kan arbeta hemifrån att fortsätta med det även under hösten. Du kommer att bidra till mindre trängsel i bland annat kollektivtrafiken vilket underlättar för alla dem som måste ta sig till jobbet. Om du har möjlighet uppmanar SL att du ska använda dig av andra färdmedel än tåg och buss. Du bör om möjligt ta dig fram genom att gå, cykla eller annat färdmedel där du undviker trängsel. Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndigheten och SL.se.

Information för vård och omsorg

Mötesplatserna Bergviks och Morkullan har nu öppnat upp igen för utomhusaktiviteter, mer information om mötesplatserna läser du här. Läs mer information om vård och omsorg. Dagverksamhet för äldre i Södertälje håller stängt på obestämd tid.

Information till skola och förskola

Gymnasier och yrkeshögskolan återgår till vanlig undervisning. Vuxenutbildningen fortsätter med undervisning på distans.

Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med 29 mars är max 50 deltagare tillåtna på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär en skärpning av regeringsbeslutet från den 12 mars, då förbjöds allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Information till företag och föreningar

Det finns nu en stödlinje för företag och föreningar som erbjuder rådgivning för att kunna hålla igång verksamheten. Ring 08-523 010 00 måndag-torsdag 8-17, fredag 8-15.

Läs om kommunens åtgärder för att ge stöd till Södertäljes lokala näringsliv här.

Oro och ångest

1177: psykisk hälsa

Äldrelinjen: ring 020-22 22 33 eller besök www.mind.se

Besök uppdrag psykisk hälsa för mer information om psykisk ohälsa och vad du kan göra för att hjälpa dig själv eller personer i din närhet.

Vad har kommunen gjort?

Kommunen har gjort många viktiga insatser under denna pandemi. I tio nyhetsbrev har vi sammanställt vad kommunen har gjort, läs nyhetsbreven här

Södertälje kommun - Coronaviruset

Håll i och håll ut!


Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!