Om coronaviruset

Coronainformation - tack för att du minskar smittspridningen

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du information om vad kommunen gör under denna pandemi samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Här finns även bekräftad information, rekommendationer och riktlinjer från övriga myndigheter.

Skärpta allmänna råd i Stockholms län

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, att skärpa de allmänna råden i Stockholms län för att minska en hastigt ökande smittspridning av covid-19. Skärpningen gäller till och med den 19 november, men kan komma att förlängas.

De allmänna råden innebär att du bland annat bör avstå all fysisk kontakt med personer du inte bor med, med undantag av vårdbesök.

Du bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer såsom butiker, köpcentrum, gym, med mera. Endast nödvändiga besök till apotek och livsmedelsbutiker bör göras.

Läs mer om de allmänna råden på Region Stockholms webbplats

Fortsätt hålla i och hålla ut under hösten

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som kan arbeta hemifrån att fortsätta med det även under hösten. Du kommer att bidra till mindre trängsel i bland annat kollektivtrafiken vilket underlättar för alla dem som måste ta sig till jobbet. Om du har möjlighet uppmanar SL att du ska använda dig av andra färdmedel än tåg och buss.

Du bör om möjligt ta dig fram genom att gå, cykla eller annat färdmedel där du undviker trängsel. Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndigheten och SL.se.

Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen

På en presskonferens den 22 oktober meddelade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Det innebär att alla ska följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händer och undvika trängsel.

Information för vård och omsorg

Det nationella besöksförbudetet på vård- och omsorgsboenden upphörde den första oktober. Här kan du läsa om vad som gäller för besök på Södertälje kommuns äldreboenden.

Mötesplatserna Bergviks och Morkullan har nu öppnat upp igen för utomhusaktiviteter, mer information om mötesplatserna läser du här. Läs mer information om vård och omsorg. Dagverksamhet för äldre i Södertälje håller stängt på obestämd tid.

Information till skola och förskola

För gymnasier och yrkeshögskolan sker undervisning på plats som vanligt. Vuxenutbildningen fortsätter med undervisning på distans.

Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas.

Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Information till företag och föreningar

Det finns nu en stödlinje för företag och föreningar som erbjuder rådgivning för att kunna hålla igång verksamheten. Ring 08-523 010 00 måndag-torsdag 8-17, fredag 8-15.

Läs om kommunens åtgärder för att ge stöd till Södertäljes lokala näringsliv här.

Oro och ångest

1177: psykisk hälsa

Äldrelinjen: ring 020-22 22 33 eller besök www.mind.se

Besök uppdrag psykisk hälsa för mer information om psykisk ohälsa och vad du kan göra för att hjälpa dig själv eller personer i din närhet.

Vad har kommunen gjort?

Kommunen har gjort många viktiga insatser under denna pandemi. I tio nyhetsbrev har vi sammanställt vad kommunen har gjort, läs nyhetsbreven här

Södertälje kommun - Coronaviruset

Håll i och håll ut!


Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!