Nyheter relaterade till coronaviruset


Avrådan från besök på äldreboenden från den 20/1

2020-09-29: Det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden upphörde den 1 oktober 2021. Därmed upphörde även besöksförbudet på Södertälje kommuns äldreboenden. Men med anledning av den höga smittspridningen av Covid-19 (2021-01-20) avråder Södertälje kommun tillsvidare från besök på samtliga vård- och omsorgsboenden. Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud, Läs mer >


Fotografi av Södertäljes kommunvapen på Stadshuset
Krisledningsstaben försätts i vilande läge

2020-09-28: Södertälje kommuns krisledningsstab har försatts i vilande läge efter mötet den 24 september, men kan snabbt aktiveras igen om läget kräver det. Läs mer >


Tillsyn av restauranger och caféer i Södertälje kommun

2020-09-01: Under perioden 10 april till 15 augusti har livsmedelskontrollen gjort 636 kontroller på 172 restauranger och caféer i Södertälje kommun. Kontrollerna görs för att hindra smittspridning av covid-19 och man tittar exempelvis på ifall besökare kan hålla avstånd i lokalen och om det finns skyltar med information. Av de 636 kontrollerna var 525 utan avvikelse. Samtliga kontroller har varit oanmälda och genomförts både dagtid och kvällstid, vardag och helg. Läs mer >


Glöm inte att registrera dig för att ta emot nyhetsbrev om corona

2020-05-12: Vill du få våra samlade nyheter om coronaviruset i Södertälje kommun direkt till din e-post? Läs mer >


Illustration med texten: Nyhetsbrev coronaviruset - det här gör Södertälje kommun
Nyhetsbrev nr 6, torsdag 7 maj

2020-05-07: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 5, torsdag 30 april

2020-04-30: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 4, 23 april

2020-04-23: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 3, fredag 17 april

2020-04-17: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 2, torsdag 9 april

2020-04-09: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer utvecklingen noggrant. Dagligen fattar vi beslut dels om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, dels om insatser för att sprida information för att hindra smittspridning. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 1, torsdag 2 april

2020-04-02: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer utvecklingen noggrant. Dagligen fattar vi beslut om åtgärder och insatser som är nödvändiga för att på olika sätt lindra och motverka effekter av coronaviruset och också med att sprida information för att hindra smittspridning. Läs mer >