Smittoläget

På denna sida finner du information om aktuellt smittoläge.

Smittoläget inom omsorgskontoret vecka 4, 2022

Vi har en fortsatt ökning av antalet smittade med covid-19 i våra verksamheter inom egen regi. Vi ser kontinuerligt över risker för smittspridning och hur vi kan ge en så säker vård och omsorg som möjligt.

Vård- och omsorgsboenden

Inom våra vård- och omsorgsboenden har vi 13 (25) smittade personer.

Korttidsboenden

Vi har i dagsläget 8 (2) personer med konstaterad smitta inom korttidsboenden.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vi har i dagsläget 0 (0) personer smittade av covid-19 inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Sjukfrånvaron är hög:

VooB: 22% (23%)

Hemtjänst: 23% (19%)

VFF: 18% (19%)

Hälso- och sjukvård : 14% (19%)

Om rapporteringen

Sifforna är från 25 januari 2022 och visar aktuellt antal smittade.

Vi uppdaterar informationen varje tisdag kl. 15.00.

För mer information, kontakta kommunens pressfunktion: 08-523 06 603.