Tillsyn tillfälliga pandemilagen/covid-19-lagen

Den nya tillfälliga pandemilagen/covid-19-lagen gäller från den 10 januari 2021 till den 30 september 2021. Lagen innebär att regeringen och myndigheter kan besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det är Länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Syftet med pandemilagen är att minska smitt­spridningen i samhället. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för flera olika typer av verksamheter. Bland annat för:

  • handel/butiker
  • badhus, gym och sportanläggningar
  • lokaler/platser för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • lokaler som används för privata sammankomster (exempelvis festlokaler, föreningslokaler, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter)

Länsstyrelsen kontrollerar och utför tillsyn

Länsstyrelsen ska se till så att pandemilagen följs. I första hand jobbar länsstyrelsen med information och råd. Tillsyn av en verksamhet utförs där risken för smittspridning bedöms vara störst. Om pandemilagen inte följs kan det i värsta fall bli nedstängning av verksamheter och vite kan dömas ut.

Kommunen kan rapportera in observationer om exempelvis trängsel

Södertälje kommun utför inte tillsyn enligt pandemilagen. Kommunen ska däremot rapportera till länsstyrelsen om observationer på verksamheter och miljöer där trängsel har uppmärksammats eller andra exempel på att pandemilagens bestämmelser inte har följts.

Länsstyrelsen har svar på frågor och information på olika språk

Du hittar samlad information om pandemilagen på länsstyrelsens webbplats: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Läs om pandemilagen för covid-19 på Regeringens hemsida

Läs om Begränsningsförordningen på Regeringens hemsida

Information till olika typer av verksamheter som berörs av lagen

Länsstyrelsen har tagit fram specifik information för de olika typer av verksamheter som berörs av lagen och vilka begränsningar som införs. Informationsblad och checklistor för olika verksamheter finns även i PDF-format och kan skrivas ut vid behov. Informationsblad finns på språken: svenska, engelska, tyska, arabiska och somaliska. Alla samlad information finns på länsstyrelsens webbplats: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen