Stadsarkivet informerar

UR ARKIVEN - Äldsta kartan

2016-12-19

Södertäljes äldsta kända stadskarta, upprättad år 1648 av Sven Magnusson.

1650 drabbades Södertälje av en stadsbrand, när staden sen byggdes upp igen genomfördes en reglering av gator och kvarter.
Det medeltida, oregelbundna gatunätet som denna karta visar ersattes då av stormaktstidens rutnätsmönster .

Originalet finns på lantmäteriets arkiv i Gävle.