Arbete mot organiserad brottslighet - Pax

Här samlar vi nyheter och information kopplat till utvecklad myndighetsgemensamt arbete mot den organiserade brottsligheten.

Den arbetsform vi utvecklar, främst mellan kommunkoncernen och lokalpolisområde Södertälje, kallar vi Pax. Det står för fred och frid och är den målbild som bär oss. Freden och friden handlar om social hållbarhet, där människor i vår kommun ska kunna känna sig trygga och där unga inte ska dras in i gängkriminalitet.

Pax_1200x550px.jpg

Arbetet med Pax

Kommuner som brottsplats 26 april 2022


Anna Flink och Kristoffer Olofsson berättar om Pax