Din krisberedskap

Fotografi av krislåda med matvaror som pasta och bönor med mera.

Beredskapsveckan den 25 september–1 oktober har temat öva och är en del av arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och beredskap inför kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet. Södertälje kommun sprider informationen så att du kan se vad du behöver öva på om krisen kommer.

Vi kommer under veckan gå ut i våra olika kanaler för att få dig att uppmärksamma hur du själv kan öva inför en kris.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan.

Du behöver kunna möta grundläggande behov som att ha vatten, mat, värme och att kunna kommunicera när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Kostenheten lagar mat utan el, eller utan vatten

Kostenheten i Södertälje kommun som står för skolmaten kommer att öva i nästa vecka genom att olika dagar ha olika utmaningar. Hur lagar man bäst mat utan el, med liten personalstyrka och utan vatten, är vad man övar på under veckan. 

Utmana dig själv. Klarar du krisen?

I sju dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Vad innebär det egentligen? I utmaningen ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. 

Till utmaningen. Kliv in i en fiktiv kris för att klara dig i sju dagar, på msb.se 

Andra länkar för att öka din beredskap

Om krisen kommer, översiktsfilm från msb.se 

Förbered dig för kris genom samlade tips på hur du stärker din beredskap.