Ett område i Västmanlands län är avspärrat efter att virussjukdomen afrikansk svinpest påvisats i ett dött vildsvin. Inget fall har rapporterats i Stockholms län. Länsstyrelsen arbetar nu tillsammans med andra myndigheter för att stoppa spridningen, även allmänheten kan bidra.

I början av september blev det känt att afrikansk svinpest, en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, fått sitt första bekräftade fall i Sverige. Smittan påvisades i ett dött vildsvin i Västmanlands län.

Länsstyrelsen håller kontakten med andra ansvariga myndigheter om rådande läge. Dessutom informerar Länsstyrelsen veterinärer i Stockholms län om situationen samt har kontakt med jägarorganisationer om vad de kan göra för att bidra till minskad smittspridning. Om smittan skulle uppdagas i Stockholms län kommer Länsstyrelsen att följa riktlinjer från Jordbruksverket.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.
Hos sjuka djur finns virus finns i alla kroppsdelar, kroppsvätskor och utsöndringar. Störst virusmängder finns i blodet. Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan infekterade och friska vildsvin och grisar samt genom att djuren kommer åt infekterade kadaver eller kött. Även människor, transportbilar eller redskap som förorenats med smittämnet kan sprida det till nya platser.
Människor och andra djurslag kan inte smittas med afrikansk svinpest.

Förhindra smittspridning

Alla kan hjälpas åt för att minimera risken för ökad smittspridning. Tänk på att

  • slänga matrester i soporna
  • kompostera matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i
  • inte mata grisar med matavfall
  • respektera restriktionerna i den smittade zonen som Jordbruksverket fastställt
  • inte ta med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
  • rengöra stövlar och annan utrustning samt tvätta hundar efter att ha jagat i land med smittspridning. 

Ytterligare information vad allmänhet, grishållare och jägare ska tänka på för att förhindra smittspridning samt frågor och svar om sjukdomen finns på Jordbruksverkets respektive SVA:s webbplatser.

Afrikansk svinpest (Jordbruksverkets webbplats)

Frågor och svar om afrikansk svinpest, SVA Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera vilda djur, SVA