Gemensam kraftsamling mot våldsutvecklingen

Gemensam kraftsamling mot våldsutvecklingen

Hela samhällets insatser behövs för att bromsa våldsutvecklingen. Aktörerna i Stockholms län, där Södertälje ingår, gör en gemensam kraftsamling och arbetar nära tillsammans i åtgärder och samverkan.

Insatser och arbete mot den organiserade brottsligheten har pågått under lång tid. Utvecklingen har nu kommit till ett läge där arbete och samverkan behöver höjas ytterligare.

Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen, SSR, är i aktiverat läge med anledning av den pågående våldsutvecklingen i länet. Målet är att arbeta effektivare tillsammans på flera områden och att kontinuerligt dela lägesbild och information.

Ett arbete pågår också med att säkerställa en effektiv hantering av individärenden mellan polis och kommun alla tider på dygnet och att säkerställa en regelbunden samlad regional operativ lägesbild över organisationsgränser.

I Södertälje kommun deltar vi i det gemensamma arbetet. På lokal nivå finns både en pågående dialog och ett samarbete mellan kommun och polis. Vi delar lägesbild och följer noggrant utvecklingen tillsammans

Mer information hittar du här

Polisen

Polisens arbete mot kriminella miljöer, sprängningar och skjutningar

Polisens frågor och svar om sprängningar

Polisens information om nyrekrytering av barn och unga

Så ska polisen bryta eskaleringen av det grova våldet

Krisinformation.se

Samlad information från myndigheter: gängvåld

Lilla krisinfo frågor och svar om gängvåld