Hemberedskap

Fotografi av krislåda med matvaror som pasta och bönor med mera

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

För att säkerställa grundläggande behov behöver du se till att du har vatten, värme, mat och kommunikationsmöjligheter.

På hemsidan MSB.se finns mer information om vad du behöver

Hemberedskap på krisinformtion.se