Öka medvetheten om totalförsvar

Under Folk och Försvar i Sälen vecka 2 2024 höll flertalet höga chefer inom Försvarsmakten, tillsammans med andra myndighetsföreträdare, anföranden med starka budskap om vikten av allmänhetens förberedelser för krig i Sverige. Detta var inte föranlett av någon ny bedömning av säkerhetsläget utan det handlar om att skapa en ökad medvetenhet och att alla i Sverige ska sätta sig in i vad en kris eller krig kan innebära.

Alla måste ha ökad förståelse och kunskap och både se och fundera på vad de kan göra, och har ansvar för, för att samhället i kris eller krig ska fungera. Det är viktigt att ha ett robust samhälle som är en del av ett starkt totalförsvar. Den svenska befolkningen måste vara förberedd eftersom en hög medvetandegrad och en hög civil beredskap kommer att vara vital för att Sverige ska stå utanför krig och därför måste alla invånare vara förberedda.

Nedan finner ni svar på några av de vanligaste frågorna från allmänheten:

Har hotet mot Sverige ökat?

Nej hotet mot Sverige har inte förändrats utan det är fortsatt ett osäkert omvärldsläge som Sverige måste förhålla sig till. Därav är det av vikt att myndighetsföreträdare tydliggör hur invånare i Sverige kan bidra till totalförsvaret.

Vad uppmanar ni svenska folket att göra?

Man bör hålla sig informerad om läget och se över sin hushållsberedskap. Det kan du läsa mer om hos MSB. Alla i samhället måste få en ökad förståelse och kunskap om att från den dag man fyller 16 år omfattas man av totalförsvarsplikten och måste vara beredd att göra sitt.

Behöver jag vara orolig?

Det viktiga är att vara mentalt förberedd och följa utvecklingen i samhället. Ingen ny bedömning har gjorts av säkerhetsläget utan det handlar om att skapa en ökad medvetenhet och att alla i Sverige ska sätta sig in i vad en kris eller krig kan innebära. Försvarsmakten vill förtydliga vikten av att förbereda sig på individnivå och tänka på vilket samhällsansvar man har och vad man kan göra.

Varför säger ni det här just nu?

Under Folk och Försvar rikskonferensen är många på plats och det är en möjlighet att nå ut till många med viktiga budskap.

Försvarsmakten understryker att ingen ny bedömning av säkerhetsläget har gjorts. De budskap som har sänts handlar framför allt om att skapa en ökad medvetenhet hos allmänheten och att alla i Sverige behöver sätta sig in i vad en kris eller krig kan innebära.

Länkar för ytterligare information:

Försvarsmakten

Ökad medvetenhet och kunskap – om kriget kommer

Säkerhetsläget i närområdet - här finns även frågor och svar

Försvarsmaktens facebookinlägg om oro efter Folk och Försvar-konferensen

Länsstyrelsen

”Så kan du stärka din beredskap” (länkar på Länsstyrelsens startsida)

Eget ansvar vid kris

Civilt försvar (Länsstyrelsens arbete med civilt försvar samt länkar till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och till Lilla Krisinfo)

MSB

Lättläst: Totalförsvaret – bra att veta om det blir krig i Sverige samt pdf att ladda ner

Krisinformation och BRIS

Krisinformation.se

Lilla krisinfo

BRIS på Facebook

Stöd till dig som känner oro

Var inte ensam med din oro. Det finns stöd att få.

Stöd vid oro, krisinformation.se