Om säkerhetsläget

Säkerhetspolisen meddelad den 17 augusti höjd terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Södertälje kommuns verksamheter är öppna som vanligt. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, men vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Stöd till dig som känner oro

Vid olyckor och allvarliga händelser kan många känna oro. Var inte ensam med din oro. Det finns stöd att få.

Stöd vid oro, krisinformation.se

Var källkritisk

Vid allvarliga händelser sprids även information på sociala medier och det kan vara vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att du är källkritisk och inte sprider rykten vidare.

Källkritik, webbplatsen krisinformation.se

Om sociala medier i kriser, webbplatsen krisinformation.se

Så arbetar Södertälje

Södertälje samarbetar med olika myndigheter och aktörer i regionen för att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

Läs mer under krisberedskap coh civilt försvar

Svenska myndigheter om säkerhetsläget

Höjning av terrorhotnivån till högt hot, Säkerhetspolisen

Frågor och svar om den höjda terrornivån, Polismyndigheten

Säkerhetsläget i Sverige, Krisinformation.se

Regeringens pressträff

Försvarsmakten

Nationellt centrum för terrorhotbedömning, Säkerhetspolisen

Fakta

 • Terrorhotnivån grundar sig på strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige. Den svenska hotskalan är en strategisk hotskala för hela Sverige över tid.

 • Det är säkerhetspolischefen som fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Det görs utifrån en samlad bedömning av information, där Nationellt center för terrorhotbedömnings (NCT) bedömning är ett av underlagen.

 • Sverige har sedan oktober 2010 ett förhöjt terrorhot, då man gick från 2 (lågt hot) till 3 (förhöjt hot) på den femgradiga skalan. Den 18 november 2015 höjdes nivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot). Den 2 mars 2016 återgick bedömningen till nivå 3 (förhöjt hot). Den 17 augusti höjdes nivån åter från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot).

 • Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.
  Det finns inget konkret eller enskilt hot mot Södertälje.

Nivåstegen i hotnivåskalan är följande:

 • inget identifierat hot (1)
 • begränsat hot (2)
 • förhöjt hot (3)
 • högt hot (4)
 • mycket högt hot (5)