Omvärld - kriget i Ukraina

Rysslands krig mot Ukraina har förändrat säkerhetsläget i vår del av världen. Förutom oro för krig påverkas det svenska samhället på flera sätt, exempelvis vad gäller tillgången på el och drivmedel. Än så länge har kriget i Ukraina inte fått så stora konsekvenser för Sverige. På sikt finns det dock risk för att det kan bli brist på viktiga varor och tjänster.

Ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare
  • söka information från trovärdiga källor.

Informationspåverkan

Stater och organisationer använder idag vilseledande information för att försöka påverka hur vi tänker och hur vi agerar. Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk. Det är många som bidrar till det psykologiska försvaret: myndigheter och medier men även du som enskild individ har en viktig roll.

Läs mer på Myndigheten för psykoligiskt försvar

Cybersäkerhet

Vårt samhälle är beroende av olika it-system. Det gäller allt från kortbetalningar till patientjournaler och samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning. Angrepp på svenska it-system pågår ständigt. Med tanke på den försämrade säkerhetssituationen är det extra viktigt att vara vaksam, även för privatpersoner.

Kampanj Tänk säkert från MSB och Polisen 

Information från myndigheter

Omvärldsläget på krisinformation.se

Om kriget i Ukraina på msb.se

Vad kan jag som privatperson göra? - msb.se

Information för den som flytt från kriget i Ukraina på informationssverige.se

På Försvarsmaktens webbplats Säkerhetsläget i närområdet kan du läsa mer om vad Försvarsmakten gör. De har också en sida om hur man pratar med barn om oro för omvärldsläget.