Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för tillsyn av skyddsrum och har en karta över alla i hela Sverige. Genom kartan kan du hitta det som finns närmast dig.

Var hittar jag närmaste skyddsrum i Södertälje?

Till skyddsrumskartan på MSB:s webbplats

Bra att veta om skyddsrum

I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. 

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns inrymda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter, och är utmärkta med en särskild skylt. 

Bra att veta om skyddsrum på msb.se