Sök stipendium ur Eneboda skoldonation

Bild på en tjej och kille i gymnasieåldern

Är du 15-25 år, bor på Mörkö eller Oaxen och vill studera, göra en studieresa eller studiebesök? Passa på att ansöka om stipendium nu.

Alla barn och ungdomar som är mantalsskrivna i Mörkö församling och som under 2024 har fyllt eller fyller 15-25 år kan nu söka stipendium ur Eneboda skoldonation. 

Det finns i år 20 000 kr att ansöka om. Medel kan sökas för följande ändamål:

  • Fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola
  • Studieresa inom eller utom landet
  • Studiebesök i utbildningssyfte.

Beviljade medel får inte gälla eller användas för redan skattefinansierad verksamhet (exempelvis CSN).

I tidigare ansökningsomgångar har till exempel medel  beviljats för:

  • Resa för studier utomlands, såsom Japan och Storbritannien
  • Bärbar dator för studier
  • Verktyg som behövs för kurser, såsom elektrikerutbildning

Fondens ursprung är från år 1812, en donation från Greve Nils Bonde och hans hustru Anna  avseende egendom i Mörkö socken, att användas till ”en skolmästares avlöning och boställe samt barnskolans inrättande”.

I ansökan ska namn, adress, ålder, skola/arbetsplats och hur stipendiet ska användas framgå. Namn och telefonnummer till en kontaktperson på din skola eller arbetsplats ska också finnas med. Berätta lite om dig själv, egna intressen och dina närmaste framtidsplaner på max två A4-sidor. 

Utdelning av stipendierna sker vid Hölöskolans  sommaravslutning den 12 juni.

Ansökan och personbevis skickas senast 19 maj till: 

mats.pertoft@sodertalje.se eller anna.carlqvist-liljekvist@sodertalje.se


För mer information:

Mats Pertoft, ordförande Hölö Mörkö kommundelsnämnd
mats.pertoft@sodertalje.se

Anna Carlqvist-Liljekvist, 1:e vice ordförande Hölö-Mörkö kommundelsnämnd
anna.carlqvist-liljekvist@sodertalje.se