Politisk styrning

Det är du som bestämmer. Du och alla andra röstberättigade i Södertälje väljer tillsammans vilka som ska styra vår kommun, när ni röstar i kommunalvalet.

En kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.