Förtroendevalda

Här hittar du uppgifter om förtroendevalda i nämnder och styrelser

Registret över förtroendevalda kommer att uppdateras inom kort, och i väntan på det kan det vara problem att se det i vissa webbläsare. Om du inte ser registret, prova denna länk.

Länk till registret över förtroendevalda