Kommunala handikapprådet

Ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Kommunala handikapprådet är Södertälje kommuns organ för samverkan med handikapporganisationerna. Genom kommunala handikapprådet tillförs kommunal verksamhet och planering kunnande och erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer.

Kommunala handikapprådet består av sju politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige, samt av tolv ledamöter som utses av handikapporganisationerna. Handikapprådet är direkt underställt kommunstyrelsen. Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt.

Ledamöter 2015-2018

Ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige hittar du nedan under fliken Register över förtroendevalda

Följande ledamöter är utsedda av HSO (Handikapporganisationernas samorganisation)
Arne Forsberg, Hjärt-lungföreningen
Anna Ingebrigtsen, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
Anna Limell, Neuroförbundet
Göta Malm, IFS-APS Gnistan
Eva Molnar, Personskadeförbundet RTP
Bert-Inge Nilsson, RSMH
Anders Nordström, Strokeföreningen
Sevina Salci, Astma- och allergiförbundet
Oya Tahan, Reumatikerföreningen
Åsa Werner, Attention