Tillgänglighetsutmärkelsen 2018

För att uppmärksamma hur tillgängligheten har förbättrats för personer med funktionsnedsättning delar kommunala handikapprådet ut ett tillgänglighetspris.

Utmärkelsen grundas på den nominerades försök att uppfylla tillgänglighet utifrån dessa principer: 

Fysisk tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att nyttja allmänna lokaler och utrymmen, såväl inmhus som utomhus.

Informativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att ta del av olika slags information.

Kommunikativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att obehindrat kommunicera.

Psykosocial tillgänglighet - Alla ska behandlas och bli bemötta på lika villkor.

 

Utmärkelsen delas ut under hösten 2018.

 

Tidigare mottagare av utmärkelsen hittar du här!