Tillgänglighetsutmärkelsen 2017

Kommunala handikapprådet delar varje år ut ett tillgänglighetspris för att uppmärksamma hur tillgängligheten har förbättrats för personer med en funktionsnedsättning.

För att få tillgänglighetspriset ska den nominerade ha genomfört något som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om att göra det enklare att ta sig fram i affärer, att kunna delta i olika fritidsaktiviteter eller att kunna förstå information av olika slag.

Vem som helst kan nomineras, företag, organisation, kommunal verksamhet, privat person, det går även bra att nominera sig själv.  

Du kan lämna nomineringen direkt vid kommunala handikapprådets bord på Södertäljefestivalen 25-27 augusti, maila, posta eller ringa in din nominering senast 18 september till:

 

Södertälje kommun,

Kommunala handikapprådet,

Stadshuset, 151 89 Södertälje

Telefon: 08-523 049 79

E-post: suzanna.raberg@sodertalje.se