Yttranden och skrivelser 2017

Här hittar du kommunala pensionärsrådets yttranden och skrivelser för 2017.