Sammanträdeshandlingar

Här hittar du handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan finns de under sidan Föredragningslistor och protokoll.