2018-10-22

Handlingar KF 22 oktober 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Anmälan av valda ledamöter och ersättare för mandatperioden 15.10.2018-14.10.2022

4. Godkännande av kallelsen

5. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för tiden 15.10.2018-14.10.2022

6. Val av valberedning för samma tid – 7 ledamöter, 7 ersättare, ordförande och vice ordförande