Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden jobbar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • leda den kommunala hälso- och sjukvården
  • erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder
  • sköta kommunens uppgifter för bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Social- och omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver äldreomsorgsnämndens verksamhet.

Bild på Kerstin Pettersson (V)

Kerstin Pettersson (V)

Ordförande Telefon: 08-523 030 72 E-post: kerstin.a.pettersson@sodertalje.se
Bild på Johan Karlsson

Johan Karlsson

Nämndssekreterare Telefon: 08-523 018 95 E-post: johan.karlsson@sodertalje.se