Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt delar av etableringsuppdraget för flyktingar som ingår i arbetsförmedlingens etableringsprogram och andra invandrare.

Arbetslivsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • följa arbetsmarknadsfrågor
  • stärka chansen till ett arbete för personer med svag ställning på arbetsmarknaden
  • vara kommunens arbetslöshetsnämnd
  • driva det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen, det vill säga Komvux, Särvux och Svenska för invandrare (SFI), Yrkeshögskolan (YH) och annan vuxenutbildning
  • genomföra delar av etableringsuppdraget för flyktingar som ingår i arbetsförmedlingens etableringsprogram och andra invandrare

Arbetslivsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden har möte cirka en gång i månaden.

Arbetslivsnämnden ser till att verksamheten bedrivs efter lagar, bestämmelser och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har satt upp.

Arbetslivskontoret är det kommunala kontor som driver arbetslivsnämndens verksamhet.

Bild på Nils Carlsson Lundbäck

Nils Carlsson Lundbäck

Ordförande Telefon: 08-523 065 76 E-post: nils.carlsson.lundback@sodertalje.se
Bild på Irene Löving

Irene Löving

Nämndsekreterare Telefon: 08-523 017 52 E-post: irene.loving@sodertalje.se