Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt delar av etableringsuppdraget för flyktingar som ingår i arbetsförmedlingens etableringsprogram och andra invandrare.

Arbetslivsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • följa arbetsmarknadsfrågor
  • stärka chansen till ett arbete för personer med svag ställning på arbetsmarknaden
  • vara kommunens arbetslöshetsnämnd
  • driva det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen, det vill säga Komvux, Särvux och Svenska för invandrare (SFI), Yrkeshögskolan (YH) och annan vuxenutbildning
  • genomföra delar av etableringsuppdraget för flyktingar som ingår i arbetsförmedlingens etableringsprogram och andra invandrare

Arbetslivsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden har möte cirka en gång i månaden.

Arbetslivsnämnden ser till att verksamheten bedrivs efter lagar, bestämmelser och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har satt upp.

Arbetslivskontoret är det kommunala kontor som driver arbetslivsnämndens verksamhet.

Bild pÃ¥ Nils Carlsson Lundbäck

Nils Carlsson Lundbäck

Ordförande Telefon: 08-523 065 76 E-post: nils.carlsson.lundback@sodertalje.se
Bild pÃ¥ Irene Löving

Irene Löving

Nämndsekreterare Telefon: 08-523 017 52 E-post: irene.loving@sodertalje.se