Politikerhörna med tema trygghet

Vad tycker du är viktigast för tryggheten i Järna?

Kom och träffa politiker i Järna kommundelsnämnd.
Berätta vad du tycker är viktigt och ställ frågor.

GÄSTER: Mikael Alfredsson, kommunpolis, Södertälje,
                 Michael McCarthy, samordnare säkerhet, 
                 Södertälje kommun
TID: Onsdagen den 6 september kl. 17.00–18.30
PLATS: Järna bibliotek, Storgatan 4 i Järna

ARRANGÖR:
Järna kommundelsnämnd och biblioteken i Södertälje