Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för funktionshindrade.

Nämnden leder kommunens verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om assistansersättning (LASS).

Nämnden leder inom sitt verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 § Hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm)

Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare och är valda för mandatperioden 2015-01-01—2018-12-31.

Bild på Mats Siljebrand (KD)

Mats Siljebrand (KD)

Ordförande Telefon: 08-523 037 22 E-post: mats.siljebrand@sodertalje.se
Bild på Irene Löving

Irene Löving

Nämndsekreterare Telefon: 08-523 017 52 E-post: irene.loving@sodertalje.se