Sammanträdeskalender

Här hittar du datum och tider för sammanträden med nämnder och styrelser 2018.

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll publiceras på nämndernas egna sidor och där finns också kontaktuppgifter till ordförande och nämndsekreterare. Plats för sammanträdena kan variera och anges alltid i kallelsen.

Sammanträdet startar 8.30

2 februari

23 februari

6 april

27 april

25 maj (13.00)

15 juni (13.00)

31 augusti

28 september

26 oktober

23 november

14 december (13.00)

Sammanträdet startar 17.00 utom vid mål- och budgetmötet 17 december som är ett heldagsmöte.

5 februari - inställt

5 mars

9 april

2 maj

28 maj

20 juni

1 oktober

22 oktober (Nyvalda)

5 november

26 november

17 december

Arbetslivsnämnden sammanträder torsdagar kl. 17.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2018 är följande:

8 februari

7 mars

27 mars, tisdag

26 april

31 maj

19 juni, tisdag - inställt

6 september

27 september

8 november

6 december

Sammanträdet börjar 17.00 om inget annat anges

29 januari

5 mars kl. 13.00

16 april

28 maj 13.00

18 juni

3 september

1 oktober 13.00

12 november

10 december

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd sammanträder torsdagar kl. 17.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2018 är följande:

25 januari

1 mars

22 mars

26 april

31 maj

14 juni

23 augusti

4 oktober

1 november

13 december

Järna kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 16.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2018 är följande:

30 januari

6 mars

27 mars

24 april (kl. 9.00)

29 maj (kl. 13.30)

19 juni (kl. 9.00)

21 augusti

2 oktober

30 oktober

4 december

Sammanträdet börjar 16.00

1 februari kl 13.00

1 mars

19 april

30 maj

14 juni

30 augusti

4 oktober

15 november

13 december

Sammanträdet börjar 16.00

30 januari

20 februari

20 mars

24 april

29 maj

12 juni

28 augusti

2 oktober

06 november

11 december

Sammanträdet börjar 17.00

1 februari

1 mars

5 april

31 maj

14 juni

30 augusti

4 oktober

1 november - Inställt

6 december

Sammanträdet börjar 16.15 när inget annat anges

29 januari 17.15

6 mars 

3 april - Inställt

24 april 17.30

29 maj 17.30

19 juni 

28 augusti 

2 oktober

20 november

11 december

Sammanträdet börjar 15.00

23 januari

20 februari

20 mars

24 april

29 maj

12 juni

31 juli

28 augusti

2 oktober

23 oktober

20 november

11 december

Sammanträdet börjar 13.00

25 januari

22 februari

22 mars

26 april

31 maj

14 juni

30 augusti

4 oktober

25 oktober

22 november

13 december

Sammanträdet börjar 17.00

25 januari

22 februari

27 mars

26 april

31 maj

14 juni

30 augusti

04 oktober

08 november

13 december

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 17.00, om inget annat anges.

Datumen för nämndens sammanträden under 2018 är följande:

23 januari

6 mars (kl.9.00)

10 april

29 maj (kl.9.00)

12 juni

28 augusti

2 oktober (kl.9.00)

6 november

11 december

Sammanträdet börjar 14.00

29 januari

6 mars

10 april - Inställt

29 maj

19 juni

4 sept

2 oktober

6 november

4 december

Sammanträdet börjar 13.30 om inget annat anges

30 januari

6 mars

10 april

29 maj 9.00

19 juni

28 augusti

4 oktober 9.00

13 november

11 december

Sammanträdet börjar 13.00

15 februari

Sammanträdet börjar 8.30

7 mars

2 maj

19 september

5 december

Sammanträdestid: 16.30 om inget annat anges

26 januari

23 februari

7 april, revisionsmöte, heldag

11 maj

1 juni

14 sep

12 okt

16 nov

7-8 december