Sammanträdeskalender

Här hittar du datum och tider för sammanträden med nämnder och styrelser 2017.

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll publiceras på nämndernas egna sidor och där finns också kontaktuppgifter till ordförande och nämndsekreterare. Plats för sammanträdena kan variera och anges alltid i kallelsen.

Sammanträdet startar 8.30

27 januari

24 februari

31 mars

28 april

24 maj

16 juni

1 september

29 september

27 oktober

24 november

15 december

Sammanträdet startar 17.00 utom vid mål- och budgetmötet 27 november som är ett heldagsmöte.

30 januari

27 februari

3 april - Inställt

2 maj

29 maj

21 juni

2 oktober

6 november

27 november

18 december

Arbetslivsnämnden sammanträder torsdagar kl. 17.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2017 är följande:

2 februari

2 mars

30 mars

1 juni

20 juni (tisdag)

7 september

28 september

9 november

7 december

Sammanträdet börjar 17.00 om inget annat anges

6 februari

6 mars

24 april

29 maj 13.00

19 juni

28 augusti

2 oktober 13.00

13 november

11 december

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd sammanträder torsdagar kl. 17.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2017 är följande:

26 januari

2 mars

30 mars

27 april

1 juni

22 juni (kl.9.00)

31 augusti

5 oktober

9 november

7 december

Järna kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 16.00, om inget annat anges. Datumen för nämndens sammanträden under 2017 är följande:

31 januari (kl.13.00)

28 februari

4 april

4 maj (torsdag)

30 maj

20 juni (kl. 9.00)

5 september

3 oktober

16 november

14 december (torsdag)

Sammanträdet börjar 16.00

26 januari

1 mars

20 april

31 maj

15 juni

31 augusti

5 oktober

16 november

14 december

Sammanträdet börjar 16.00

24 januari

21 februari

21 mars - inställt

20 april

23 maj

13 juni

29 augusti

26 september

19 oktober

12 november

Sammanträdet börjar 17.00

2 februari

2 mars

6 april - Inställt

20 april

1 juni

15 juni - Inställt

31 augusti

5 oktober

2 november

7 december

Sammanträdet börjar 16.00 när inget annat anges

31 januari

6 mars 18.00

30 mars

25 april

30 maj

20 juni 17.30

29 augusti 17.30

3 oktober

14 november

12 december

Sammanträdet börjar 15.00

24 januari

21 februari

28 mars

18 april

30 maj

13 juni

29 augusti

3 oktober

24 oktober

21 november

12 december

Sammanträdet börjar 13.00

26 januari

23 februari

30 mars

20 april

1 juni

15 juni

31 augusti

5 oktober

26 oktober

23 november

14 december

Sammanträdet börjar 17.00

26 januari

23 februari

28 mars

25 april

30 maj

15 juni

31 augusti

3 oktober

9 november

14 december

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd sammanträder tisdagar kl. 17.00, om inget annat anges.

Datumen för nämndens sammanträden under 2017 är följande:

24 januari

28 februari (kl.9.00)

28 mars

25 april

30 maj (kl.9.00)

20 juni

29 augusti

3 oktober (kl.9.00)

7 november

5 december

Sammanträdet börjar 14.00

31 januari

6 mars

11 april

30 maj

20 juni

28 augusti

3 oktober

7 november

5 december

Sammanträdet börjar 13.30 om inget annat anges

30 januari

6 mars

10 april

29 maj 9.00

19 juni

28 augusti

2 oktober 9.00

13 november

11 december

Sammanträdet börjar 13.00

14 februari

11 april

13 juni

26 september

28 november

Sammanträdet börjar 8.30

1 mars

17 maj

27 september

6 december

Sammanträdestid: 16.30 om inget annat anges

26 januari

23 februari

7 april, revisionsmöte, heldag

11 maj

1 juni

14 sep

12 okt

16 nov

7-8 december