Aktuellt

Förändringar i fritidsgårdarnas öppettider

Ungdomar spelar kort framför en regnbågsflagga

2020-12-29

Smittläget i Södertälje och i regionen är mycket allvarligt. Detta har lett till stora förändringar i kommunens ordinarie verksamheter. Detta påverkar även öppettiderna för kommunens fritidsgårdar.

  • Kommunens fritidsgårdsverksamhet kommer vara tillgänglig, men inga aktiviteter kommer att genomföras, varken på fritidsgårdarna eller utanför fritidsgårdarna.

  • Fritidsledarna kommer endast att finnas till hands för ungdomar i utomhusmiljöer och via digitala plattformar. Fritidsgårdarna kommer att vara stängda för besök.

  • Under jul- och nyårslovet kommer de endast bedriva digital samt och uppsökande verksamhet.

Kontakta respektive fritidsgård för mer information:

Ung fritid digitalt:
ungfritid@sodertalje.se
Instagram: @ungfritid
Facebook: facebook.com/ungfritidsodertalje


Rösbergas fritidsgård 
 
08-523 014 06

Tajens fritidsgård
08-5230 14 03

Fornbackas fritidsgård
08-5230 13 84

Västergårds fritidsgård
08-5230 18 48

Järnas fritidsgård
08-523 040 64

Hölös fritidsgård
08-5230 438 54