Aktuellt

Fördelning av 10 miljoner till det lokala föreningslivet

2022-01-05

Nu är fördelningen av det extra föreningsbidraget till det lokala föreningslivet genomförd. Intresset har varit väldigt stort och totalt sökte föreningarna över 32 miljoner kronor.

Den pågående globala pandemin har drabbat stora delar av det svenska samhället. Det lokala föreningslivet i Södertälje har ställts inför nya situationer och utmaningar. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen den 30 oktober 2021 om ett stödpaket på 10 miljoner kronor till det lokala föreningslivet i Södertälje kommun.

Det extra stödet ska ge bättre förutsättningar för föreningar till att återstarta och stärka sin verksamhet samt möjliggöra fler upplevelser och aktiviteter som bidrar till god fysisk, psykisk och social hälsa för Södertälje kommuns invånare.

Intresset har varit väldigt stort, det lokala föreningslivet har totalt sökt 32 408 519 kr. Men endast tio miljoner fanns att fördela. 

Ta del av fördelningen här.