Aktuellt

Information till föreningslivet och arrangörer i Södertälje med anledning av det nya coronaviruset

Text "Information till föreningslivet och arrangörer" med grön bakgrund och ett gult utropstecken

2020-04-01

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen/infektionssjukdomen covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige mycket hög. Risken för spridning i Sverige bedöms också som mycket hög. Kultur- och fritidskontoret jobbar aktivt med arbetet kring coronaviruset och hur det påverkar vårt verksamhetsområde.

 • I dagsläget finns det tydliga förordningar (lagar) från ansvariga och samordnande myndigheter om att inga evenemang får samla fler än 50 personer.

 • Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin hemsida med information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids. Folkhälsomyndighetens information hittar du här. 
   
 • Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd.

  Där står att matcherträningsmatchertävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. I de nya rekommendationerna finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

  • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
  • Träna utomhus när så är möjligt
  • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
  • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

  Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

 • Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet när det gäller idrottsföreningar:

  Generella råd

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter, se information om detta nedan.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

  Inomhusaktiviteter

  • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
  • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

  Utomhusaktiviteter

  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Södertälje kommuns beslut om omklädningsrummen

Med anledning av de nya rekommendationerna har Södertälje kommun beslutat att från och med den 1 april stänga omklädningsrummen i anslutning till våra lokaler.

Det gäller fram till dess att ny information skickas ut.

Det innebär att omklädningsrummen inte får nyttjas för ombyte eller dusch utan endast för passage där det är nödvändigt.

Kommunen kommer så skyndsamt som möjligt att sätta upp skyltar för detta på respektive anläggning.

Det ligger på respektive förenings ansvar att  se till att man upprätthåller de regler och riktlinjer som finns, både från kommunen, regeringen och Folkhälsomyndigheten.

De föreningar som vill boka om sina anläggningsbokningar är välkomna att höra av sig till kommunens lokalbokning genom boka@sodertalje.se

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.
Läs mer på polisens hemsida 

Information om Södertälje kommunkoncerns evenemang

Södertälje kommunkoncern följer det beslut som regeringen fattat om att från och med söndag den 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
Läs mer på Södertälje kommuns hemsida

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida


Ladda hem informationsmaterial

Folkhälsomyndigheten har tagit fram affisch som kan sättas upp på lämpliga ställen, som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. 


Mer informationsmaterial finns att hämta på Folkhälsomyndigheten hemsida.


Information hos ansvariga myndigheter