Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett underlag för kör- musik och orkesterverksamheter.