Aktuellt

Mötesplats Novas framtid

Bild på skylt med texten Nova som är gjord av färgglada pärlor.

2020-02-04

Torsdag den 30 januari fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om förvaltningens verksamhetsplan för 2020. Den innebär bland annat verksamhetsförändringar för mötesplats Nova. Detta är vad som gäller.

Mötesplats Nova är en välskött verksamhet som är uppskattad av unga. Mötesplatsen har fyllt en viktig funktion för många. Men kommunen genomför effektiviseringar som innebär att förvaltningen behöver spara sex miljoner kronor. Den 30 januari 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om förvaltningens verksamhetsplan för 2020 och i den ingår en avveckling av mötesplats Nova.

Vad innebär beslutet?
Beslutet innebär att Mötesplats Nova avvecklas i sin nuvarande form. Tilläggsuppdraget från kultur-och fritidsnämnden innebär att förvaltningen får i uppdrag att verka för att Novas besökare och målgrupp ska hitta alternativa möjligheter för organisering och möten.

Vad händer nu?
Den kommande tiden kommer överläggningar med berörda fackförbund att genomföras för att stapla ut en förankrad och realistisk tidsplan för avvecklingen. En återrapportering kommer att ske till kultur- och fritidsnämnden den 16 april 2020.