Aktuellt

Nu är det dags att söka föreningsbidrag för år 2022

2021-11-09

Nu är det dags att söka bidrag för föreningar och studieförbund. Det finns tre olika deadlines att hålla reda på beroende på vilket typ av bidrag som söks. Ta en titt nedan för mer information.

Att tänka på inför årets ansökan:

 • Lägg in era årsmöteshandlingar i föreningsregistret så snart ni kan efter ert årsmöte. Har föreningen årsmötesmånad jan – aug så ska årsmöteshandlingar finnas i föreningsregistret 7 september för att vi ska kunna hantera utbetalning två i september. Har föreningen årsmötesmånad sep – dec så ska årsmöteshandlingar finnas i föreningsregistret 31 december.

 • Bidragsansökan som lämnas in 1 – 21 dagar för sent efter utgången ansökningstid kan beviljas ett reducerat bidrag på upp till 25% av ansökt belopp. Ansökningar som lämnas in senare än 21 dagar till kommunen behandlas ej.

 • För att bidragsansökan ska vara komplett behöver årsmöteshandlingarna vara inlagda i föreningsregistret.

Ansökan 2022

Nu har ni äntligen möjlighet att lägga in er bidragsansökan på webben, via länken https://friweb.sodertalje.se/bidrag/ eller läsa mer på våra sidor på sodertalje.se 

Innan ni som förening/ studieförbund går in och gör er bidragsansökan är det viktigt att ni uppdaterar era uppgifter i föreningsregistret och kontrollerar att ert kontonummer är korrekt.

Maila eventuell ändring av kontonummer till forening@sodertalje.se.

 • Sista datumet för ansökan om verksamhetsbidrag är 31 december 2021.

 • Sista datumet för ansökan om aktivitetsbidrag är 25 februari 2022.

 • Studieförbunden har sista ansökningsdag den 25 januari 2022.

Mer info

Avtalsföreningar (inkl. de som har driftavtal)

Föreningar som har ett avtal som sträcker sig längre än 1 år ska lägga in det aktuella medlemsantalet, alla årsmöteshandlingar från 2021, fylla i bidragssumman enligt avtal, samt hänvisa till det redan befintliga avtalet.
Ni behöver inte göra någon beskrivning av verksamheten.

Årsmöteshandlingar

Ni som förening ansvarar för att lägga in årsmöteshandlingar som kompletterar ansökan.

De handlingar som ska läggas in är de senaste årsmöteshandlingarna med alla bilagor:

 • Årsmötesprotokoll 2021, med underskrifter

 • Ekonomisk berättelse i form av resultat och balansrapport 2020,

 • Revisionsberättelse 2020 med underskrifter

 • Verksamhetsberättelse 2020 med underskrifter

 • Verksamhetsplan 2021

Om en förening inte lägger in sina handlingar innebär det att bidragsansökan inte kan behandlas.

Vi behöver handlingarna i vårt arbete inför avtalsskrivningar och beslut om utbetalning. Vid frågor kontakta handläggarna på Kultur- och fritidskontoret: forening@sodertalje.se eller 08-523 010 00

Uppföljning och utbetalning

När ansökan och årsmöteshandlingarna har kommit oss tillhanda kommer vi att behandla och fördela bidragen under mars 2022. Utbetalningarna är fördelade på två tillfällen och kommer att utbetalas följande månader: mars och september.