Aktuellt

Nu öppnar biblioteken, kulturskolan och idrottsanläggningar - det här gäller

2021-01-22

Med start den 25 januari öppnar vissa av kommunens verksamheter igen. Men många av verksamheterna öppnar upp successivt med begränsad service eller verksamhet. Läget är fortfarande mycket allvarligt men jämfört med före jul har smittan minskat något.

Biblioteken i Södertälje

Biblioteken i Södertälje öppnar igen med begränsad service den 25 januari 2021.

Då kommer det gå att låna, lämna och reservera böcker igen, men med följande begränsningar i verksamheten:

 • Antalet besökare på biblioteken är begränsat och vi uppmuntrar alla att göra sitt ärende så snabbt som möjligt.

 • Kom inte i stora sällskap utan låt den som har ett ärende gå in själv.

 • Det går att låna, lämna, reservera och fjärrlåna böcker.

 • Biblioteket är inte en mötesplats just nu så därför har vi tagit bort stolar och andra sittmöjligheter förutom vid våra datorer.

 • Vi har tagit bort förseningsavgifter till och med 28 februari.

Måndag den 25 januari öppnar stadsbiblioteket kl.12.00. Kommundelsbiblioteken och Hovsjö bibliotek återgår till ordinarie öppettider från och med måndag den 25 januari.

Kulturskolan i Södertälje

Kulturskolan i Södertälje öppnar för ordinarie lektionsverksamhet för barn födda 2005 och yngre den 25 januari 2021. Barn och unga födda 2004 och äldre kommer att successivt få återvända till fysiska lektioner. Kulturskolan begränsar samtliga lektioner till max åtta elever.

Övriga förändringar:

 • All orkesterverksamhet och framträdanden i grupp upphör tillsvidare.

 • Endast elever och personal är tillåtna i skolans lokaler. Ingen annan tillåts komma in eller vänta i våra lokaler förutom om eleven har särskilda behov, exempelvis rörelsehinder.

 • Samtliga elever kommer redan ombytta och går hem utan att byta om.

 • Samtliga elever ges möjligheten att önska distansundervisning i stället för närundervisning. I den mån vi kan så erbjuds det.
Förening och anläggning

Detta gäller från och med 25 januari 2021 till dess att nya beslut tas:

 • Inomhusanläggningar som idrottshallar och övriga lokaler (ex. Allhuset, Gillberga, Futurum) öppnas för organiserad föreningsaktivitet för de som är födda 2005 och senare samt kommunala verksamheter. Privatpersoner tillåts inte boka inomhusanläggningar eller lokaler.

 • Utomhusanläggningar är fortsatt öppna för alla åldrar.

 • Omklädningsrum hålls fortsatt stängda för alla och får endast användas för toalettbesök och passage där inte alternativ finns.

 • De caféer som finns i anslutning till idrottsanläggningarna hålls stängda.

 • Anläggningarna ska, i största möjliga mån, vara fria från besökande som föräldrar, anhöriga eller kompisar.

 • Alla anläggningar, såväl inomhus som utomhus, får skyltar med information om antal tillåtna besökare som kan vara i lokalen eller anläggningen samtidigt.

 • Den som organiserar aktiviteten, verksamhetsutövaren, har ansvar för att se till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.

Överträdelser kan innebära att polismyndigheten beslutar om vite och kommunen om avstängning från möjlighet att boka kommunala anläggningar i fortsättningen.