Aktuellt

Nya nationella allmänna råd för idrotts- och fritidsaktiviteter

2020-12-11

Folkhälsomyndigheten presenterade den 8 december nya nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december. De kommer då att ersätta de lokala allmänna råden och gälla i hela landet.

Enligt de nya allmänna råden kommer träning under smittsäkra former att tillåtas, även för de som är födda innan 2005.

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra                     
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • undvika gemensamma omklädningsrum (samtliga våra omklädningsrum är stängda för deltagare som är 16 år och äldre)
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Bokningsbara kommunala idrottsanläggningar är fortsatt öppna för:

  • skolverksamhet
  • föreningsverksamhet
  • övriga organisationer som bedriver barnverksamhet.

Bokningsbara kommunala idrottsanläggningar är fortsatt stängda för:

  • privatpersoner

Södertälje står för en stor smittspridning i landet och det är allas ansvar att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att minska smittspridning.

För att boka tider behöver ni återkomma till oss med om/ hur ni uppfyller de allmänna råden. Maila oss på boka@sodertalje.se

Anläggningarna ska vara fria från besökande som t. ex föräldrar, anhöriga eller kompisar. Endast utövare samt ledare ska vistas i lokalerna.

Bokade aktiviteter kan komma att kontrolleras.